Czytanie na dziś: czytaj dalej
Spotkania i Rekolekcje Konferencje

Ojciec John bardzo zachęcał, by nie szczędzić wysiłku w przekazywaniu medytacji innym – by uczyć jak medytować po chrześcijańsku - i dzielić się jej doświadczeniem. Doskonale rozumiał, że najważniejszy jest osobisty przekaz, i że każdy z nas medytuje tylko dlatego, że dar ten został mu w którymś momencie życia przez kogoś, w sposób osobisty, przekazany. Jak każdy dar Ducha, także i ten wymaga, by się nim podzielić dalej.

Medytacja dla ofiar wojny w Syrii

środa 05 lipca 2017, godz. 18.30–20.00

Kościół rektorski pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Pl. Teatralny 20, Warsawa

Zachodnie wsie Aleppo żyją w ciągłym zagrożeniu i nie są bezpiecznym miejscem dla dzieci. Ich rodzice nie mają pracy albo zarabiają bardzo mało w dorywczych pracach. Lokalne syryjskie organizacje humanitarne zdane są na wsparcie finansowe z zagranicy na zakup mleka dla dzieci. O współpracy z jedną z nich opowie gość wieczoru - Renata Grzybczak. Na zakończenie pogrążymy się w ciszy, by medytacyjną modlitwą objąć ofiary wojny w Syrii.

18.30: rozpoczęcie spotkania
18.35 - 19.15: prelekcja Renaty Grzybczak
19.15 - 19.20: wprowadzenie w medytację chrześcijańską
19.20 - 19.45: medytacja 20 min.
19.40 - 20.00: refleksje uczestników
20.00: zakończenie

Plakat wydarzenia.

 

Prezentacja Renaty Grzybczak

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF