Czytanie na dziś: czytaj dalej
16 sierpnia

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego". Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: "Któż więc może być zbawiony?" Jezus spojrzał na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy Piotr rzekł do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?" Jezus zaś rzekł do nich: "Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi". (Mt 19, 23-30)

 


Doświadczenie Medytacji Chrześcijańskiej oznacza przenoszenie nas poza nasze ego do doświadczenia prawdziwego ja, ja w jedności z Bożą Miłością. Ruch ten zabiera nas poza zwykłe sposoby poznawania, czy opisywania samych siebie oraz poza nasze pomysły i obrazy dotyczące Boga. Owo odłączenie się od świadomości ego jest doświadczeniem umierania. Sprzeciwiamy się i zaprzeczamy temu. Opór ten początkowo może być nieświadomy, ale jego sygnały pojawiają się w praktyce modlitwy w postaci nudy, irytacji, zmęczenia, jak również niechęci do modlitwy jako takiej. Zima, jak wiedzą ci, co żyją na północy, jest czasem dla wytrzymałych dusz. Zima w duchowej praktyce jest także czasem dla wytrzymałych, kontemplatywnych dusz. Jest czasem ćwiczenia wiary i pozostawania wiernym modlitwie. Jest czasem ufności miłości, która nas pobudza; można powiedzieć, że to czas chodzenia po wodzie z kurczowym trzymaniem się spojrzenia ukochanego, którego ręka troszczy się o nas.


 

 

Eileen O'Hea CSJs

 


 

 

 Eileen O'Hea CSJs

 

 

 

 

 

 

 

Pory roku. Zima

 


 


 


 

 

 

 

Print Friendly and PDF