Czytanie na dziś: Jezus powiedział do swoich apostołów: czytaj dalej
Meditatio 2018

16-18 listopada 2018

Warszawa

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3


poznać kim jestem
na drodze z wewnętrznym Nauczycielem

Niech Chrystus przemówi do was w waszym wnętrzu, w miejscu, do którego żaden ludzki nauczyciel wejść nie może - tak chrześcijanom radził święty Augustyn (IV w.). Na podstawie swojego doświadczenia zrozumiał, że nie można poznać Boga bez poznania samego siebie: Najpierw człowiek ma powrócić do siebie samego, ażeby uczyniwszy sobie w ten sposób niejako stopień, wznieść się i unieść do Boga. Te dwa stwierdzenia biskupa Hippony są aktualne również dzisiaj. Podczas rekolekcji rozważymy, jak codzienna praktyka medytacji prowadzi do poznania samego siebie.

 


Prowadzenie: Liz Watson - Szkoła Medytacji WCCM Londyn

Liz Watson jest absolwentką filologii łacińskiej i teologii, była krajowym koordynatorem WCCM w Anglii. Od 20 lat jest zaangażowana w działania Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. Naucza medytacji podczas rekolekcji i odosobnień - również w formie towarzyszenia duchowego - w więzieniach, w sytuacjach kryzysowych i w programie 12 kroków uwalniania się od uzależnień. Szczególnie interesuje ją chrześcijańska tradycja mistyczna i kontemplacyjna interpretacja Pisma Świętego. Jest współautorką książki o mistycyzmie chrześcijańskim „Journey to the Heart” (Podróż wgłąb serca), nagrała płytę Meditatio "Images of meditation” (Obrazy medytacji). Jest wyznania anglikańskiego. Mieszka w Londynie z mężem Graemem, również zaangażowanym w działania WCCM.


Liz mówi o tradcycji medytacji chrześcijańskiej (fragment)

Transkrypt video


Dla osób wyrażających życzenie "więcej praktyki" oferujemy program preMeditatio. Będzie to czas milczenia, wysłuchania krótkich konferencji i medytacji.


Program Meditatio

Konferencje będą tłumaczone na język polski.


Formularz zgłoszeniowy

Zamknięcie listy 08.11.2018.


Pobierz i udostępnij plakat


Zapraszamy!Print Friendly and PDF