Czytanie na dziś: czytaj dalej
Laurence Freeman OSB Konferencje

LAURENCE FREEMAN OSB 

 

Ojciec Laurence Freeman urodził się w Londynie. Uczęszczał do szkoły benedyktyńskiej. Stopień magistra literatury angielskiej zdobył w New College w Oksfordzie. Pracował w ONZ, bankowości i jako dziennikarz, aby ostatecznie wstąpić do klasztoru benedyktynów opactwa Ealing. Czytaj dalej tutaj.

 

 

Trzy proste zasady

 

Są trzy proste zasady, które można by określić jako prowadzące nas na drodze medytacji, która zawsze jest drogą początku.

 

Pierwsza z nich to wyzbycie się potrzeb lub oczekiwań w stosunku do tego, co się wydarzy. Nawet jeśli nic się nie wydarzy, zignoruj to. Myślę, że w tym zawiera się prosty opis ubóstwa ducha – nie mieć potrzeb czy oczekiwań i pozwalać na wszystko, co może się zdarzyć.

 

Po drugie, nie można porównywać naszych doświadczeń z doświadczeniami innych, nawet jeśli byliby to Św. Jan od Krzyża, Thomas Merton czy John Main lub osoba siedząca obok ciebie. Nie musimy porównywać naszych doświadczeń z nikim. Możemy uczyć się od innych ludzi, ale nie ma wielkiej wartości to, aby porównywać doświadczenia. Każdy z nas ma niepowtarzalną tożsamość. Każdy z nas jest wezwany do wyjątkowego miejsca w Królestwie Bożym. 

Na koniec, żyć medytacją, innymi słowy, nie rozdzielać okresów medytacji na poranne i wieczorne, nie oddzielać ich od naszego życia, ale dostrzec, że wzajemnie się one przeplatają, i że owoców medytacji należy szukać w codziennym życiu. Tak więc nie w czasie medytacji, ale w codzienności powinniśmy wypatrywać jej rezultatów. Całkiem prawdopodobne jest, że poprzez wspólną refleksję naprawdę dostrzeżemy, że zmiana ma miejsce.

 

 

Print Friendly and PDF