Czytanie na dziś: Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: czytaj dalej
strona w przygotowaniu
Print Friendly and PDF