Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Bądź jak Jezus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy się modlisz, to Jezus

modli się w tobie do Ojca w Duchu.

Jesteś niesiony żarem Jego miłości.

Bądź jak rzeka służąca każdemu,

a przyjdzie czas że przemienisz się w Miłość.

 

Bóg - jak wiemy z Pisma świętego - jest obecny w imieniu. Gdy więc w modlitwie wymawiamy imię Jezusa, On staje się obecny w nas i między nami, jest naszym nauczycielem i mistrzem. „Choćby Ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą: To jest droga, idźcie nią!, gdybyś zboczył na prawo lub lewo.”(1) Cała nasza modlitwa prowadzi to tego, aby mieć świadomość bliskości i obecności Boga we wszystkim, co nam się w życiu wydarza, zarówno w tym, co mile i przyjemne, jak i w tym, co trudne i bolesne. Ojcowie Pustyni mówili o chodzeniu w Bożej obecności, o życiu "w obliczu Tego, który patrzy na nas z wysoka". Powtarzać imię Jezusa, to także wołać: "Maranatha! (Przyjdź Panie! Przyjdź Panie Jezu!)". Angielski benedyktyn, ojciec John Main, który w poprzednim stuleciu odkrył na nowo praktykę medytacji chrześcijańskiej, zalecał swym uczniom, aby podczas medytacji powtarzali wezwanie: „Maranatha!”. Dziś istnieje na świecie, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie, ponad tysiąc grup medytacyjnych, które praktykują medytację według nauki ojca Johna Maina.

 

"Nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić."(2) Dlatego może Ojcowie Pustyni bardziej dbali o to, aby być z Bogiem niż o to, aby o Nim mówić. Gdy młody filozof spytał starca Serafina o Jezusa, otrzymał taką naukę: "By modlić się jak Syn - trzeba byś stał się synem i utrzymywał z Tym, którego On nazywa swym i naszym Ojcem te same związki bliskości jak on; jest to dzieło Ducha Świętego, który przypomni ci wszystko, co Jezus powiedział".(3) Powtarzanie prostego wezwana modlitwy - "Panie zmiłuj się nad nami!" - to również trwanie z Jezusem na modlitwie w Ogrójcu, który modlił się "powtarzając te same słowa".(4)

 

 

 

 

1. Iz 30,20 –21

2. Łk 1,22

3. Jean-Yves Lelup, dz. cyt., s. 26

4. Mk 14,39

 

Print Friendly and PDF