Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Modlitwa nieustanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieustannie się módlcie... 

św. Paweł, 1 Tes 5,16 

 

Medytować to trwać,

Trwać w Bożej obecności.

 

Większość z nas

Musi się tego nauczyć,

 

Większość z nas

Musi codziennie praktykować,

 

Większość z nas

Musi codziennie ćwiczyć,

 

Większość z nas

Musi poświęcać czas

Rano i wieczorem,

aby uciszyć rozbiegany umysł

 

„Zatrzymajcie się

i we mnie

uznajcie Boga.”

 

Usiądź wyprostowany,

Na podłodze lub krześle

Rozluźnij się

Ale bądź uważny,

spokojnie i cicho

powtarzaj wewnętrznie,

proste słowo modlitwy

powtarzaj z uwagą,

powtarzaj

każdą sylabę oddzielnie,

powtarzaj

z wielkim namaszczeniem

powtarzaj delikatnie,

powtarzaj...

Nie myśl o niczym,

Nie wyobrażaj sobie czegoś,

Tylko powtarzaj.

Nie walcz

Z pojawiającymi się

Myślami,

Nie walcz

Z rozproszeniami,

Powtarzaj...

Słowo Modlitwy

Powoli i delikatnie

Jak kropla wody

Drążąca skalę

Przeniknie do twego serca;

Słowo modlitwy

Powoli i delikatnie

Będzie rozbrzmiewać

W twym wnętrzu,

Słowo modlitwy

Powoli i delikatnie

stanie się

nieustanną modlitwą.

Słowo modlitwy

Powoli i delikatnie

Zjednoczy się

z modlitwą Jezusa,

który w Ogrójcu

modlił się

 

„Powtarzając te same słowa”

(Mk 14,39)

 

 

Print Friendly and PDF