Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Czystość serca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech dusza ograniczy się w ubóstwie do jednego wersetu i tak szybko i łatwo dostąpi błogosławieństwa Ewangelii.  

Jan Kasjan 

 

Osiągnięcie czystości serca

Jest zawsze

I dla każdego z nas

W zasięgu ręki

Nie wymagana jest tu

znajomość nauk,

przeszkodą nie jest

brak wykształcenia.

 

Wystarczy jeden werset,

wystarczy jedno słowo,

aby uciszyć

rozbiegany umysł;

wystarczy jeden werset,

wystarczy jedno słowo,

aby bez lęku

spocząć w Bogu.

 

Tylko ten,

kto powtarzał:

"Panie zmiłuj się

nade mną...”

odszedł usprawiedliwiony.

 

Print Friendly and PDF