Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Jedno słowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musimy się modlić nie w wielu słowach, ale krótkim słowem... 

Obłok Niewiedzy

 

W medytacji modlimy się

jednym, małym słowem

 

W medytacji

jednym, małym słowem

odrzucamy zło

a wybieramy dobro.

 

W medytacji

jednym, małym słowem

reflektor

naszej świadomości

skierowujemy

poza nas samych.

 

W medytacji

jednym, małym słowem

przecinamy bieg myśli,

które stają pomiędzy

nami a Bogiem.

 

W medytacji

jednym, małym słowem

nieustannie potwierdzamy

nasz wybór.

 

Print Friendly and PDF