Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Jesteśmy wspólnotą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jakże często

obcy jest nam świat,

o którym czytamy w gazetach,

jakże często

obcy są nam ludzie,

na których patrzymy;

w telewizyjnych dziennikach,

jakże często,

chcemy być

tylko biernymi obserwatorami

jakże często

chcemy być tylko

niezaangażowanymi komentatorami.

 

Jesteśmy jednak wspólnotą

jeśli coś zawodzi

w świecie,

to dzieje się tak dlatego,

że my,

którzy tworzymy wspólnotę

zawodzimy także.

 

Powodzenie naszych prób

zniweczenia lęku

w świecie,

powodzenie naszych prób zniweczenia

nienawiści w świecie

zależy od głębi

naszej odpowiedzi

na powołanie Chrystusa

do wspólnoty z Nim.

 

Print Friendly and PDF