Czytanie na dziś: czytaj dalej
Ludzie i wyznania Konferencje

Kieleckie spotkania w dialogu 2012

 

Corocznym wydarzeniom Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich organizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przyświecają ideały upowszechniania postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji rasowej, etnicznej, narodowej, religijnej bądź kulturowej; przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka.

Ludzie i wyznania-zaproszenie

 

"Chociaż każda z dróg może być dodatkowym światłem dla sąsiedniej i każda z nich prowadzi do ciszy umysłu, to jednak pozostają one zasadniczo niezależnymi ścieżkami, które trzeba przemierzać z oddaniem, wiernością i skupieniem."

                                                                                          

Laurence Freeman OSB

Dalajlama, Laurence Freeman Dobre serce, Warszawa 2008 

 

 

 

  

W dniu 12 lutego 2012 odbędzie się w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach sesja medytacyjna w dialogu chrześcijańsko-buddyjsko-żydowsko-muzułmańskim pt.

 

„Jesteście moimi świadkami” (Iz 43, 10)

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce 

i Prezydent Kielc.

  

Program:

 

16.00 zgromadzenie wokół pomnika Menory, zapalenie zniczy, chwila milczenia i kontemplacji

 

16.10 przejście do kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu

 

16.30 rozpoczęcie spotkania:

- powitanie przez proboszcza o. Adama Srokę OFMCap

- powitanie przez Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego

- przedstawienie gości i programu przez prezesa Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Bogdana

  Białka

- „Jesteście moimi świadkami” - wypowiedzi gości roshi Reiko Marii Monety-Malewskiej,

  sufiego Andrzeja Saramowicza, ks. Henryka Paprockiego i rabina Symcha Kellera

- wystąpienie gościa specjalnego o. Laurence'a Freemana OSB

- wspólna medytacja w milczeniu

- krótka modlitwa każdego z ww. uczestników w intencji pokoju

 

18.00 zakończenie

 

Serdecznie zapraszamy!

  

 

Zaproszeni goście:

 

Roshi Reiko Maria Moneta Malewska, lekarz psychoterapeuta, specjalistka rozwoju osobowości, inteligencji emocjonalnej, coachingu biznesowego i ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień. Jest wyświęconą mniszką z tradycji Rinzai Zen. Praktykuje zen od 1978 roku. Roshi Maria Reiko Moneta-Malewska jako pierwsza kobieta otrzymała japoński przekaz zen od swojego mistrza Roshiego Saidana Oi. Autorka książek „Dla siebie i dla innych” (Warszawa 2005), „Zen. Zamiatając skały, czesząc mech” (Warszawa 2006) i in.

 

Laurence Freeman OSB, kapłan, benedyktyn z klasztoru Chrystusa Króla w Cockfosters w Londynie, magister literatury angielskiej (New College, Oksford). Nowicjat odbył pod kierunkiem o. Johna Maina OSB (1926-1983) i wraz z nim w 1977 r. założył klasztor w Montrealu, który zainspirował jeden z nurtów odnowy kontemplacyjnej Kościoła. Po śmierci o. Johna objął opieką Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej (The World Community for Christian Meditation). Autor licznych książek poświęconych medytacji i kontemplacji, m. in.: „Praktyka medytacji chrześcijańskiej" (Kraków 2004), „Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej" (Kraków 2006), „Jezus – wewnętrzny Nauczyciel" (Kraków 2007).

 

Ks. Henryk Paprocki, teolog prawosławny, wykładowca, autor książek i tłumaczeń. Ukończył studia teologiczne na KUL, zaś w 1978 również doktoranckie w Instytucie św. Sergiusza w Paryżu. Święcenia diakońskie otrzymał w 1981, na kapłana został wyświęcony 14 czerwca 1981. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych, redaktorem pisma Elpis oraz członkiem Międzynarodowej Komisji ds. dziedzictwa św. Grzegorza Peradze. Pełni funkcję rzecznika prasowego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wykłada na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest kierownikiem redakcji ekumenicznej TVP.

 

Rabin Symcha Keller, przewodniczący gminy żydowskiej w Łodzi. Przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Symcha Keller w prowadzeniu modlitw opiera się na tradycyjnej, mistycznej oprawie muzycznej. Duży nacisk kładzie na muzykę chasydzką, anonimowych kompozytorów z małych miasteczek, które były centrami chasydyzmu w XVIII i XIX wieku. Prowadził modlitwy m.in. w czasie pielgrzymek papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, w czasie obchodów 60. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Współpracuje jako wykładowca historii Żydów w Polsce z wieloma instytucjami, takimi jak Instytut Shem Olam, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Światową Organizacją Chasydów z Aleksandrowa.

 

Szajch Andre Andrzej Saramowicz, absolwent Queensland Institue of Natural Science w Australii. Po dziesięciu latach poszukiwań autentycznego sufickiego mistrza i rocznej podróży dookoła świata, znajduje wreszcie swojego nauczyciela w Melbourne. W roku 1995 zostaje uczniem Grandszajcha pięciu ścieżek sufickich, Szajcha al-Tariqa Hazrata Azad Rasoola z Indii. Od roku 1996 mieszka w Polsce. Autor wielu artykułów, tłumacz. Prowadzi Szkołę Nauk Sufich. Na prośbę swojego Grandszajcha udziela instrukcji w dziedzinie medytacyjnych praktyk sufickich, oraz jest autorem wielu artykułów na temat gnozy i mistycyzmu muzułmańskiego. 

 

 

 

Spotkanie religii świata w Asyżu 27.10.2011

 

 

List Jana Pawła II do szefów wszystkich państw i rządów i Dekalog z Asyżu na rzecz pokoju

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF