Czytanie na dziś: czytaj dalej
Spotkania i Rekolekcje Konferencje

Ojciec John bardzo zachęcał, by nie szczędzić wysiłku w przekazywaniu medytacji innym – by uczyć jak medytować po chrześcijańsku - i dzielić się jej doświadczeniem. Doskonale rozumiał, że najważniejszy jest osobisty przekaz, i że każdy z nas medytuje tylko dlatego, że dar ten został mu w którymś momencie życia przez kogoś, w sposób osobisty, przekazany. Jak każdy dar Ducha, także i ten wymaga, by się nim podzielić dalej.

Spotkanie w Oświęcimiu 2011

 

W dniach 14-16.10.2011 odbyło się spotkanie kordynatorów krajowych WCCM Europy Środkowej i Wschodniej. W spotkaniu, któremu przewodniczył dyrektor WCCM o. Laurence Freeman OSB, wzięli udział przedstawiciele Wspólnot z Niemiec, Ukrainy, Czech i Polski, sprawozdania pisemne złożyli koordynatorzy Łotwy i Litwy. Udział wzięła również dyrektorka Szkoły Medytacji w Londynie pani Kim Nataraja z mężem.

 

Dwa dni medytacji oraz intensywnych rozmów, sprawozdań i prezentacji wypełnione zostały po brzegi. Ojciec Freeman dokonał przeglądu najważniejszych projektów WCCM, takich jak rozpowszechniane medytacji w szkołach, więzieniach, w  środowiskach związanych z biznesem i w grupach pomocy osobom uzależnionym w ramach programu Meditatio. Szczegółowo zostały omówione lokalne uwarunkowania poszczególnych krajów naszego regionu sprzyjające i utrudniające propagowanie medytacji chrześcijańskiej. W toczącej się dyskusji uzgodniono sposoby wzajemnego wspierania się w tej pracy zmierzające do wymiany doświadczeń i konkretnych działań, takich jak zacieśnienie kontaktów między grupami medytacyjnymi naszego regionu.

 

Drogą krzyżową i modlitwą medytacyjną na terenie obozu w Birkenau, która poprowadził ks. Manfred Desleaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, oddaliśmy hołd wszystkim ofiarom hitlerowskiego ludobójstwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2011 był dniem w znacznej części poświęconym spotkaniu o. Freemana z polską Wspólnotą. Spotkanie, na które przyjechało ponad stu uczestników z całego kraju, rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, którą poprowadził o. Jan Paweł Konobrodzki OSB z opactwa benedyktynów w Tyńcu. Podczas mszy świętej ślubowania oblacji benedyktyńskiej WCCM złożyli Maria i Albert ze Lwowa oraz Maksymilian z Cieszyna. Każdy z nich podzielił się swoją drogą wiary i opowiadali jak doszli na niej do decyzji przyjęcia Reguły św. Benedykta i praktyki medytacji chrześcijańskiej jako filarów swojego życia duchowego.

 

Po wspólnym obiedzie spotkanie rozpoczął gospodarz Centrum ks. Manfred, który od 20 lat prowadzi ten niezwykły dom spotkań ludzi wszystkich narodów i wyznań. Opowiedział o swojej pracy w Centrum, budowaniu zaufania, przebaczenia i pokoju, a także o ciszy i zamilknięciu, które są jedyną odpowiedzią na najbardziej egzystencjalne i najboleśniejsze pytania tego miejsca.

 

Następnie o. Freeman wygłosił konferencję na temat kontemplatywnego spojrzenia na wiarę we współczesnym świecie i roli medytacji jako czynnika wspomagającego jej rozwój. Po wykładzie wywiązała się żywa dyskusja, która przeciągnęła się późnych godzin popołudniowych. Spotkanie zakończyło się wspólną medytacją. Zamieszczone tutaj zdjęcia autorstwa Wojtka Sarny (dziękujemy!) wspaniale oddają ducha i atmosferę tego niezwykłego dnia.

 

 

fot.wccm.pl

Print Friendly and PDF