Czytanie na dziś: czytaj dalej
Spotkania i Rekolekcje Konferencje

Ojciec John bardzo zachęcał, by nie szczędzić wysiłku w przekazywaniu medytacji innym – by uczyć jak medytować po chrześcijańsku - i dzielić się jej doświadczeniem. Doskonale rozumiał, że najważniejszy jest osobisty przekaz, i że każdy z nas medytuje tylko dlatego, że dar ten został mu w którymś momencie życia przez kogoś, w sposób osobisty, przekazany. Jak każdy dar Ducha, także i ten wymaga, by się nim podzielić dalej.

Dni skupienia Szczecin 2013

 

Medytacja w Okresie Paschalnym 

Prowadzenie: Przemek Dymowski OP

Miejsce: Klasztor o.o Dominikanów, Szczecin

Termin: 16.03.

 

Dalejże marny człowieczku! Opuść swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału twych myśli. Odrzuć ciążące ci troski, odłóż pochłaniające cię prace. Zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę. Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego. A teraz moje serce przemów do Boga i powiedz: Oblicza Twego poszukuję, „szukam Panie Twojego oblicza”. Panie mój Boże pouczaj teraz moje serce, gdzie i jak Cię szukać, gdzie i jak Cię znaleźć.

W ślad za słowami Św. Anzelma, doktora Kościoła Katolickiego, Szczecińska Grupa Medytacji Chrześcijańskiej WCCM opuściła swoje zajęcia i w piękny sobotni poranek Wielkiego Postu, w dniu 16.03.2013 r. spotkała się w klasztorze dominikańskim wraz z ojcem Przemkiem, by wspólnie medytować, rozważać Słowo i przeżyć Eucharystię.

Dzień Skupienia rozpoczęliśmy rozważaniem tekstów Pisma Świętego, w które wprowadził nas ojciec Przemek. „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu”. Jezus  mnie szukał, Jezus mnie znalazł i chce zatrzymać się w moim domu, w moim sercu… „Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany”. Cóż za radość – sam Jezus w moim domu, sam Jezus w moim sercu... 

Ojcze Niebieski otwórz moje serce na cichą obecność Ducha Twojego Syna. Wprowadź mnie w misterium ciszy, w której Twoja miłość objawia się wszystkim, którzy wołają: „Maranatha! Przyjdź Panie Jezu. W trzech sesjach po 20 minut trwaliśmy wspólnie przed Bogiem, pozwalając, by tajemnicza i cicha obecność Boga w nas, stawała się rzeczywistością obecną w naszym życiu.

Centralnym punktem naszego Dnia Skupienia była Eucharystia sprawowana przez ojca Przemka. Nakarmieni Słowem Bożym i Ciałem Jezusa, napełnieni miłością udaliśmy się na wspólny posiłek, podczas którego cieszyliśmy się przebywaniem we wspólnocie. Jakże bardzo potrzebny był ten święty czas spędzony razem.

11.05.2013 r. w Okresie Paschalnym spotkaliśmy się na kolejnym Dniu Skupienia w klasztorze dominikańskim. Po dwóch 20 minutowych sesjach medytacji rozważaliśmy Słowo Boże, w które wprowadził nas ojciec Przemek. „Kto napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne” (J. 4,13). Istotą życia chrześcijańskiego jest prawda o śmierci i zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie jest odrodzeniem się do nowego życia, życia wiecznego. Jeżeli otworzymy się na Słowo, jeżeli zaczerpniemy ze źródła wody żywej, wówczas życie wieczne, nieskończone życie stanie się naszym doświadczeniem. Daj mi Panie wody żywej…

Po dwóch 20 minutowych sesjach udaliśmy się na Eucharystię a następnie w ciszy modlitwy Jezusowej trwaliśmy razem przed Bogiem.

Dzień Skupienia zakończyliśmy wspólnym posiłkiem i  radowaniem się z bycia we wspólnocie.

Joanna Bracha.

 

Print Friendly and PDF