Czytanie na dziś: czytaj dalej
Szymon Hiżycki OSB Konferencje

 


Szymon Hiżycki OSB 

Ojciec Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.), opat tyniecki, studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Zamieszczony tu cykl wykładów ukazał się na portalu duchowości benedyktyńskiej „PS-PO”

Przygotowanie do modlitwy

 

Rozmowa IX - Odcinek 2.

„Pamiętajmy, że to, co zrodzi się w duszy zanim przystąpi do modlitwy, będzie się jej przypominało w czasie jej trwania” - uczy Jan Kasjan.

To stwierdzenie Kasjana – mówi o. opat – ostatecznie uświadamia nam, że nasza modlitwa będzie taka jak nasze życie, a nasze życie w jakiś sposób będzie odzwierciedlać naszą modlitwę.

Print Friendly and PDF