Czytanie na dziś: Jezus powiedział do swoich uczniów: czytaj dalej
20 luty

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień". (Mt 6, 7-15)

 

Modlić się nieustannie to wejść w nieustanną modlitwę Jezusa, która jest Jego Duchem, która jest całkowitym otwarciem się na Ojca i wyjściem poza siebie ku doskonałej świętości Ojca. Modlimy się nieustannie tylko dlatego, że On modli się w nas nieustannie z niezakłóconą świadomością. Mantra po prostu prowadzi nas ku głębokiej i permanentnej świadomości Jego modlitwy, Jego Ducha płynącego w naszych sercach, płynącego pomiędzy Nim a Ojcem. 


 

 


Laurence Freeman OSB


 

Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej
Print Friendly and PDF