Czytanie na dziś: czytaj dalej
08 grudnia


Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. (Łk 1,26-38)


Anioł jest postacią tajemniczą, przynosi posłanie i znika. Pozostawia nas z całą ograniczonością w obliczu prawdy objawionej. Nie zanosi naszych pytań, wątpliwości czy sprzeciwu wobec tajemnicy Boga. Zostawia nas z nową rzeczywistością, ale jednocześnie otwiera nam na nią oczy. Jego wskazówki dla człowieka wrażliwego duchowo są bardzo czytelne. Przedstawia konkretne wyzwania, z którymi człowiek musi się uporać. Bo sensem życia duchowego i religijnego nie jest jakaś emigracja w świat metafizycznych doznań, ale głębsze zrozumienie konkretnej, realnej rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć.

 

Dr Zenon Dudek

Symbolika Świąt Bożego Narodzenia

Źródło: Jednota. Pismo religijno – społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Nr 12. 2011

 

 

 

Chrześcijańska Medytacja. Kwartalnik Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej 2012 Nr 21 (Grudzień) str. 11

 

Print Friendly and PDF