Czytanie na dziś: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, czytaj dalej
Med 2016 - Galeria 1
Meditatio. Fot. Albert Zakharow, Mariusz Woźniak
Print Friendly and PDF