Czytanie na dziś: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, czytaj dalej
Med 2016 - Galeria 2
Meditatio. Fot. Albert Zakharow, Mariusz Woźniak, Daniel Markowski
Print Friendly and PDF