Czytanie na dziś: Jezus powiedział do tłumów: czytaj dalej
23 września

 

Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”. (Łk 8,16-18)

 


W sposób przyrodzony wiemy, że mieszka w nas niewidzialny Duch Boży. Ten wymiar poza obrazami nazywamy “rzeczywistością”: Bóg, który jest niewidzialny. Wiemy też, że nie jest to wiedza ukryta. Jest ona dynamiczna i stymuluje nas do rozwoju. Znać ją, oznacza otrzymać wezwanie. Dopóki nie odpowiemy na to wezwanie, nie będziemy mogli wejrzeć w pełną rzeczywistość lub pełne bycie. To wezwanie do wejścia w wymiar poza obrazami. Dopóki tego nie zrobimy, nie staniemy się realni. Wejście w wymiar poza obrazami oznacza oczywiście odrzucenie wyobraźni. 


 

 

Print Friendly and PDF