Czytanie na dziś: czytaj dalej
07 czerwca

 

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: "Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa; tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę". Jezus im rzekł: "Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba”? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie". (Mk 12, 18-27)

 

 

 

 

 Boga nikt nigdy nie widział, lecz żyje On wewnątrz nas, jeśli tylko jest między nami miłość. To fundament życia chrześcijańskiego. Boga nie da się zobaczyć, lecz żyje w nas, jeśli kochamy się nawzajem. Wtedy „miłość staje się doskonała,” jak mówi Św. Jan. Te aspekty miłości, nad którymi się tu zastanawialiśmy pokazują nam, że miłość jest jak szkoła. Uczymy się kochać – kochając. Medytacja to najważniejsza lekcja w nauce kochania. To z medytacji uczymy się, że tylko z miłości będziemy rozliczani u kresu naszego życia, osoby umierające świadczą o tym dobitnie. Wartości, według których się oceniają są wartościami miłości, wartościami ich relacji. Jedynym pragnieniem osób przygotowujących się na śmierć jest uporządkować swoje relacje na tyle, na ile to możliwe, upewnić się, że ten ostatni krok w transcendencję jest dokonany z taką ilością tej wszechobecnej energii miłości, jaką da się zmieścić w człowieku. 

Laurence Freeman OSB

 

   Laurence Freeman OSB

 

 

Aspekty miłości 3
Tłumaczenie: Adam Piotrowski

 

 

 

 


 


  
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF