Czytanie na dziś: Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: Przez Belzebuba, władcę czytaj dalej

 

 

  

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa. On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. 

 

John Main OSB 

 

 

*** 

 

 Zaniemyśl k. Poznania

04.12 - 06.12.2015

Mariusz Woźniak OP

„Pałające serca” – na drodze do Emaus

/paradoksy wiary/

 

Info i zapisy

 

 

 

***

Kwartalnik Nr 28, lipiec 2015

    

Spis treści:

1. Zdrowie - element doświadczenia pełni, Laurence Freeman OSB, s.2
2. Medytacja i miłosne zniknięcie Boga, Paweł Koza, s. 4
3. Pragnęłam czegoś więcej, Ewa Zbiegeni i Irena Sosin, s. 6
4. Ks. Joseph Pereira w Szczecinie Mariusz Woźniak OP, s. 8
5. Meditatio Ukraina 2015 - Pokój ponad podziałami, Maria i Albert Zakharow, s. 9
6. Nauczyciel naszego nauczyciela, Maksym Kapalski, s. 11
7. Chrześcijańskie oświecenie, Katarzyna Zajd, s. 14
8. Maranatha w aśramie, Andrzej Ziółkowski, s. 15
9. Aanmodaja – aśram OMI, Swami Joseph Samarakone OMI, s. 19
10. WCCM w świecie, Andrzej Ziółkowski, s. 22
11. Na ślubnym kobiercu, s. 23
12. Jak dzielić się darem? Szkoła Medytacji - wrzesień 2015, s. 24
13. John Main OSB, s. 25
14. Adresy grup medytacyjnych, s. 26

 ***


Nowości wydawnicze

 

Książka Cisza i trwanie. Czytania na każdy dzień jest zapisem – czy też należałby raczej powiedzieć podaniem w pigułkach – nauki o medytacji o. Maina. Samo sformułowanie „nauka o medytacji” nie jest jednak tutaj zbyt trafne. Ojciec Main prowadzi nas do „trwania” w praktyce medytacji. Stale przy tym podkreśla, że ważniejsze jest regularne praktykowanie, niż rozprawianie o medytacji. Nie rozważa medytacji w kontekście nauki w zakresie duchowości, czy psychologii, nie tworzy teorii czy systemu, ale zaprasza do uczestnictwa dając konkretne wskazówki. Dzieli się rozmaitymi refleksjami i spostrzeżeniami oraz podprowadza. Niniejsza książka to nic innego jak antologia takich podprowadzeń, najczęściej przyjmujących formę aforyzmów o medytacji. Zostały one zebrane z rozmaitych nauk Johna Maina, a pomyślane jako praktyczne i systematyczne wskazówki dla tych, którzy chcą i próbują podążać tą ścieżką duchowego wzrostu.

Kim Nataraja - Dzieląc się darem

 

Podręcznik „Dzieląc się darem” zawiera bogaty materiał szkoleniowy dla nauczania medytacji chrześcijańskiej wg o. Johna Maina OSB, tak jak jej naucza Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej. Zawarte w nim artykuły i informacje pomogą ci ugruntować twoją wiedzę, wesprzeć grupę medytacyjną, która prowadzisz lub zorganizować prezentację medytacji dla szerokiego grona słuchaczy. Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany książką napisz do nas.

 

Ojciec Ernest. E. Larkin - został nazwany „współczesnym pionierem duchowości karmelitańskiej”. Książka Medytacja Chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa na dziś jest owocem jego osobistych poszukiwań na przestrzeni wielu lat. Jest ona zarówno studium scholastycznym, jak i przystępnym wprowadzeniem w tradycję modlitwy, dawną i nową. Ojciec Larkin stwierdza: „Modlitwa jest nauką miłości”. Poznał tę dziedzinę nauki bardzo dobrze i hojnie dzieli się swą wiedzą z czytelnikiem. Książka jest jednocześnie dialogiem dziedzictwa Karmelu z innymi współczesnymi wykładniami mądrości Ojców Pustyni. Zawiera wiele pomocnych rad dla początkujących na drodze kontemplacji i odkrywa nowe głębiny dla tych, którzy się już na niej znajdują. 

 

 

 

 

 

 

 


***
Zobacz i pobierz aplikację  Timer medytacyjny

 

 

 

 

Print Friendly and PDF