Czytanie na dziś: Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą czytaj dalej

 

 

 

 

 

  

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa. On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. 

 

John Main OSB 

 

 

***

 

21.11 - 23.11.2014

Bernard Sawicki OSB

Oblicza milczenia

 

Informacje i zapisy***


Nowości wydawnicze

 

Książka Cisza i trwanie. Czytania na każdy dzień jest zapisem – czy też należałby raczej powiedzieć podaniem w pigułkach – nauki o medytacji o. Maina. Samo sformułowanie „nauka o medytacji” nie jest jednak tutaj zbyt trafne. Ojciec Main prowadzi nas do „trwania” w praktyce medytacji. Stale przy tym podkreśla, że ważniejsze jest regularne praktykowanie, niż rozprawianie o medytacji. Nie rozważa medytacji w kontekście nauki w zakresie duchowości, czy psychologii, nie tworzy teorii czy systemu, ale zaprasza do uczestnictwa dając konkretne wskazówki. Dzieli się rozmaitymi refleksjami i spostrzeżeniami oraz podprowadza. Niniejsza książka to nic innego jak antologia takich podprowadzeń, najczęściej przyjmujących formę aforyzmów o medytacji. Zostały one zebrane z rozmaitych nauk Johna Maina, a pomyślane jako praktyczne i systematyczne wskazówki dla tych, którzy chcą i próbują podążać tą ścieżką duchowego wzrostu.


 

Pojęcie medytacji jest dzisiaj bardzo modne. Ludzie spodziewają się po niej bardzo dużo. Dla wielu będzie to środek na odnalezienie swojej tożsamości, dla innych wewnętrznej harmonii. Z tych pragnień biorą się poszukiwania mistrzów medytacji, a także metod dochodzenia do niej. W książce m.in. bardzo ważny tekst dla WCCM: Adalberte de Vogüé OSB "Od Jana kasjana do Johna Maina".


Autorzy poszczególnych rozdziałów w książce Powiew Boga przeprowadzą czytelnika przez własną szkołę duchowości zarówno od strony praktycznej, jak i dostarczając podstaw teoretycznych. Jest to więc także bogate kompedium duchowości. Dzięki niemu czytelnik zapozna się z medytacją zachodniochrześcijańską i bez wątpienia zostanie zachęcony do podjęcia starań o pogłębienie własnego życia modlitewnego.


 

Ojciec Ernest. E. Larkin - został nazwany „współczesnym pionierem duchowości karmelitańskiej”. Książka Medytacja Chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa na dziś jest owocem jego osobistych poszukiwań na przestrzeni wielu lat. Jest ona zarówno studium scholastycznym, jak i przystępnym wprowadzeniem w tradycję modlitwy, dawną i nową. Ojciec Larkin stwierdza: „Modlitwa jest nauką miłości”. Poznał tę dziedzinę nauki bardzo dobrze i hojnie dzieli się swą wiedzą z czytelnikiem. Książka jest jednocześnie dialogiem dziedzictwa Karmelu z innymi współczesnymi wykładniami mądrości Ojców Pustyni. Zawiera wiele pomocnych rad dla początkujących na drodze kontemplacji i odkrywa nowe głębiny dla tych, którzy się już na niej znajdują. 

 

 

 

 


***

 

 

Kwartalnik Chrześcijańska Medytacja Nr 26

 

Spis treści:

1. Medytacyjny biznes, Laurence Freeman OSB, s.2

2. Medytacja i sztuka uważności dla studentów, Della Bradshaw, s. 5

3. Pięć korzyści, Sean Hagan, s.6

4. Poczułem się bezpieczny, Zefir, s.10

5. Nie wiadomo dokąd nas zaprowadzi, K.C., s.12

6. Tynieckie spotkania medytacyjne, Stanisław Matusik, s.14

7. Pytania o medytację, Laurence Freeman OSB, s.16

8. Posiedzenie Rady Przewodniej WCCM, Roger Layet, s.18

9. Nowość wydawnicza, Andrzej Ziółkowski, s.19

10. Zaproszenie na Meditatio 2014, s.21

11. John Main OSB, s.22

12. Pozycje stałe, s.23

13. Plakat Meditatio 2014, s.24

 

***

  

timerZapraszamy do instalacji Timera WCCM na waszych smartfonach. Aplikacja ta oferuje wspaniała funkcję odmierzania czasu medytacji i dostępna jest bezpłatnie w sklepach z aplikacjami na systemy Androida i iPhona. Więcej na temat aplikacji tutaj  

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF