Czytanie na dziś: Jezus powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez czytaj dalej

 


Rekolekcje adwentowe

 

  

  

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa. On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. 

 

John Main OSB 

 

 

*** 

 

 Zaniemyśl k. Poznania

04.12 - 06.12.2015

Mariusz Woźniak OP

„Pałające serca” – na drodze do Emaus

/paradoksy wiary/

 

Info i zapisy

 

 

 

***Nowości wydawnicze

 

 

Uczyć dzieci być - płyta DVD, instruktaż jak wprowadzać Medytację Chrześcijańską w różnych wiekowo klasach.

Napisz do nas.

Fragment płyty

 

 

 

 

 

Książka Cisza i trwanie. Czytania na każdy dzień jest zapisem – czy też należałby raczej powiedzieć podaniem w pigułkach – nauki o medytacji o. Maina. Samo sformułowanie „nauka o medytacji” nie jest jednak tutaj zbyt trafne. Ojciec Main prowadzi nas do „trwania” w praktyce medytacji. Stale przy tym podkreśla, że ważniejsze jest regularne praktykowanie, niż rozprawianie o medytacji. Nie rozważa medytacji w kontekście nauki w zakresie duchowości, czy psychologii, nie tworzy teorii czy systemu, ale zaprasza do uczestnictwa dając konkretne wskazówki. Dzieli się rozmaitymi refleksjami i spostrzeżeniami oraz podprowadza. Niniejsza książka to nic innego jak antologia takich podprowadzeń, najczęściej przyjmujących formę aforyzmów o medytacji. Zostały one zebrane z rozmaitych nauk Johna Maina, a pomyślane jako praktyczne i systematyczne wskazówki dla tych, którzy chcą i próbują podążać tą ścieżką duchowego wzrostu.

Kim Nataraja - Dzieląc się darem

 

Podręcznik „Dzieląc się darem” zawiera bogaty materiał szkoleniowy dla nauczania medytacji chrześcijańskiej wg o. Johna Maina OSB, tak jak jej naucza Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej. Zawarte w nim artykuły i informacje pomogą ci ugruntować twoją wiedzę, wesprzeć grupę medytacyjną, która prowadzisz lub zorganizować prezentację medytacji dla szerokiego grona słuchaczy. Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany książką napisz do nas.

 

Ojciec Ernest. E. Larkin - został nazwany „współczesnym pionierem duchowości karmelitańskiej”. Książka Medytacja Chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa na dziś jest owocem jego osobistych poszukiwań na przestrzeni wielu lat. Jest ona zarówno studium scholastycznym, jak i przystępnym wprowadzeniem w tradycję modlitwy, dawną i nową. Ojciec Larkin stwierdza: „Modlitwa jest nauką miłości”. Poznał tę dziedzinę nauki bardzo dobrze i hojnie dzieli się swą wiedzą z czytelnikiem. Książka jest jednocześnie dialogiem dziedzictwa Karmelu z innymi współczesnymi wykładniami mądrości Ojców Pustyni. Zawiera wiele pomocnych rad dla początkujących na drodze kontemplacji i odkrywa nowe głębiny dla tych, którzy się już na niej znajdują. 

 

 

 

 

 

 

 


***
Zobacz i pobierz aplikację  Timer medytacyjny

 

 

 

 

Print Friendly and PDF