Czytanie na dziś: Jezus powiedział do swoich uczniów: czytaj dalej

 

 

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa.

On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. 

 

John Main OSB  

 

 

Wielkanoc 2019

 

 

 

 
"Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli" (Mk 16, 5-6)
 
Sens życia i śmierci odsłania się nam tylko w Zmartwychwstaniu. Odnowieniu i pogłębieniu tej największej prawdy naszej chrześcijańskiej wiary służy oczekiwanie Wielkiego Postu, misterium Wielkiego Tygodnia, zakończone radosnym Alleluja w Niedzielę Wielkanocną. Zmartwychwstanie stanowi światło, w którym widzimy to, co wydarzyło się w życiu Jezusa i w tym świetle mamy też patrzeć na naszą codzienność.
 
Niech dla Was wszystkich Święta Wielkanocne będą błogosławionym czasem pełnym tego Światła oraz radości, dobrych spotkań z bliskimi i zatrzymania się nad tym co w naszym życiu naprawdę ważne. 
 
 
Rada WCCM Polska

 

 

 

Polecamy

 

 

Pierwsze polskie wydanie biografii o. Johna Maina OSB.

Książka opowiada historię bogatego w wydarzenia życia Johna Maina poprzez relacje i anegdoty osób, które go znały – członków jego rodziny i przyjaciół. Jawi się on w nich jako jeden z nas, a zamieszczony zbiór fotografii czyni tę opowieść bardzo osobistą. Opracowania omawiające dorobek ojca Johna Maina (w tym polskich autorów) ukazują nam go jako benedyktyna i nauczyciela modlitwy, który swym nauczaniem o „drodze chrześcijańskiej mantry” przywrócił współczesnemu chrześcijaństwu prosty i praktyczny dostęp do skarbca wczesnej tradycji modlitwy kontemplacyjnej. 

Książka powstała wysiłkiem członków polskiej wspólnoty WCCM i jest wyrazem uczenia 90-tej rocznicy urodzin ojca Johna.

Pobierz fragment książki.

Napisz do nas: Kontakt WCCM.PL w stopce strony.

 


***

 

  John Main OSB

Pałające serca

Czytając Nowy Testement z o. Johnem Mainem OSB

 

 

 

 

 

 

***

 

Książka Cisza i trwanie. Czytania na każdy dzień jest zapisem – czy też należałby raczej powiedzieć podaniem w pigułkach – nauki o medytacji o. Maina. Samo sformułowanie „nauka o medytacji” nie jest jednak tutaj zbyt trafne. Ojciec Main prowadzi nas do „trwania” w praktyce medytacji. Stale przy tym podkreśla, że ważniejsze jest regularne praktykowanie, niż rozprawianie o medytacji. Nie rozważa medytacji w kontekście nauki w zakresie duchowości, czy psychologii, nie tworzy teorii czy systemu, ale zaprasza do uczestnictwa dając konkretne wskazówki. Dzieli się rozmaitymi refleksjami i spostrzeżeniami oraz podprowadza. Niniejsza książka to nic innego jak antologia takich podprowadzeń, najczęściej przyjmujących formę aforyzmów o medytacji. Zostały one zebrane z rozmaitych nauk Johna Maina, a pomyślane jako praktyczne i systematyczne wskazówki dla tych, którzy chcą i próbują podążać tą ścieżką duchowego wzrostu.

Recenzja

 

***
Zobacz i pobierz aplikację  Timer medytacyjny

 

 

 

 

Print Friendly and PDF