Czytanie na dziś: Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. czytaj dalej

 

 

  

  

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa. On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. 

 

John Main OSB  

   

 

***„Kamienie milowe"

Laurence Freeman OSB

Gdańsk 23.09 - 25.09.2016

Informacje i zapisy


***


Polecamy

  

Uczyć dzieci być - płyta DVD, instruktaż jak wprowadzać Medytację Chrześcijańską w różnych wiekowo klasach.

Napisz do nas.

Fragment płyty

 

 

 

 

John Main OSB

Pałające serca

Czytając Nowy Testement z o. Johnem Mainem OSB

Przedmowa "Aby serce zapałało" o. Mariusza Woźniaka OP

Recenzja na wiara.pl

Recenzja 2.

 

 

 

 

Książka Cisza i trwanie. Czytania na każdy dzień jest zapisem – czy też należałby raczej powiedzieć podaniem w pigułkach – nauki o medytacji o. Maina. Samo sformułowanie „nauka o medytacji” nie jest jednak tutaj zbyt trafne. Ojciec Main prowadzi nas do „trwania” w praktyce medytacji. Stale przy tym podkreśla, że ważniejsze jest regularne praktykowanie, niż rozprawianie o medytacji. Nie rozważa medytacji w kontekście nauki w zakresie duchowości, czy psychologii, nie tworzy teorii czy systemu, ale zaprasza do uczestnictwa dając konkretne wskazówki. Dzieli się rozmaitymi refleksjami i spostrzeżeniami oraz podprowadza. Niniejsza książka to nic innego jak antologia takich podprowadzeń, najczęściej przyjmujących formę aforyzmów o medytacji. Zostały one zebrane z rozmaitych nauk Johna Maina, a pomyślane jako praktyczne i systematyczne wskazówki dla tych, którzy chcą i próbują podążać tą ścieżką duchowego wzrostu.

Recenzja

 

 

***
Zobacz i pobierz aplikację  Timer medytacyjny

 

 

 

 

Print Friendly and PDF