Czytanie na dziś: Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie: czytaj dalej

 

 

W naszej tradycji jest tylko jedna modlitwa – modlitwa Jezusa.

On jest Pośrednikiem wszystkich ludzi. Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Jezusa. Ewagriusz z Pontu, u którego Jan Kasjan pobierał nauki, mówił, że „modlitwa jest wstępowaniem umysłu ku Bogu”. Nasze umysły i serca możemy wznieść do Boga tylko przez Jezusa. Modlitwa Jezusa jest jedyną modlitwą. Zanurzamy się w niej, otwierając na nią nasze serca. W tradycji Kościoła doświadczenie to nazywane jest modlitwą wiary, modlitwą kontemplacyjną czy też modlitwą czystą. My używamy określenia „medytacja”, która jest trwaniem w bezruchu, w centrum naszego jestestwa, by wraz z Chrystusem dojść do centrum, w którym przebywa Trójca Święta. 

 

John Main OSB  

 

 

 

 

18 - 20 październik 2019

Wadowice 

Chrześcijaństwo otwarte na kontemplację

Prowadzenie: o. Włodzimierz Zatorski OSB

Zapisy


 

 

 

Polecamy

 

 

Pierwsze polskie wydanie biografii o. Johna Maina OSB.

Książka opowiada historię bogatego w wydarzenia życia Johna Maina poprzez relacje i anegdoty osób, które go znały – członków jego rodziny i przyjaciół. Jawi się on w nich jako jeden z nas, a zamieszczony zbiór fotografii czyni tę opowieść bardzo osobistą. Opracowania omawiające dorobek ojca Johna Maina (w tym polskich autorów) ukazują nam go jako benedyktyna i nauczyciela modlitwy, który swym nauczaniem o „drodze chrześcijańskiej mantry” przywrócił współczesnemu chrześcijaństwu prosty i praktyczny dostęp do skarbca wczesnej tradycji modlitwy kontemplacyjnej. 

Książka powstała wysiłkiem członków polskiej wspólnoty WCCM i jest wyrazem uczenia 90-tej rocznicy urodzin ojca Johna.

Pobierz fragment książki.

Napisz do nas: Kontakt WCCM.PL w stopce strony.

 


***

 

  John Main OSB

Pałające serca

Czytając Nowy Testement z o. Johnem Mainem OSB

 

 

 

 

 

 

***

 

Książka Cisza i trwanie. Czytania na każdy dzień jest zapisem – czy też należałby raczej powiedzieć podaniem w pigułkach – nauki o medytacji o. Maina. Samo sformułowanie „nauka o medytacji” nie jest jednak tutaj zbyt trafne. Ojciec Main prowadzi nas do „trwania” w praktyce medytacji. Stale przy tym podkreśla, że ważniejsze jest regularne praktykowanie, niż rozprawianie o medytacji. Nie rozważa medytacji w kontekście nauki w zakresie duchowości, czy psychologii, nie tworzy teorii czy systemu, ale zaprasza do uczestnictwa dając konkretne wskazówki. Dzieli się rozmaitymi refleksjami i spostrzeżeniami oraz podprowadza. Niniejsza książka to nic innego jak antologia takich podprowadzeń, najczęściej przyjmujących formę aforyzmów o medytacji. Zostały one zebrane z rozmaitych nauk Johna Maina, a pomyślane jako praktyczne i systematyczne wskazówki dla tych, którzy chcą i próbują podążać tą ścieżką duchowego wzrostu.

Recenzja

 

***
Zobacz i pobierz aplikację Timer medytacyjny

 w przygotowaniu

 

 

 

 

Print Friendly and PDF