Czytanie na dziś: czytaj dalej
Szymon Hiżycki OSB Konferencje

 


Szymon Hiżycki OSB 

Ojciec Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.), opat tyniecki, studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Zamieszczony tu cykl wykładów ukazał się na portalu duchowości benedyktyńskiej „PS-PO”

Rodzaje modlitwy: postulationes i gratiarum actiones

 

Rozmowa IX - Odcinek 5.

Bardzo wielu osobom modlitwa kojarzy się z przedstawianiem Bogu próśb - postulationes w konkretnych sprawach. Tyniecki opat wskazuje na właściwy kontekst owych modlitw prośby, wskazując, że rodzą się one dzięki pewnej dojrzałości duchowej. Podobnie „dziękczynienia - gratiarum actiones”, najwyższy rodzaj modlitwy wśród wymienionych – ukazują nam się w zaskakującym świetle. Gratiarum actiones nie sprowadzają się jedynie do prostych aktów wdzięczności, lecz do szczególnej wizji naszego życia we wspólnocie z Bogiem.  

Print Friendly and PDF