Czytanie na dziś: Jezus opowiedział przypowieść czytaj dalej
22 listopada

 

Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: Nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: Według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. (Łk 19,11-28)

 


 Dzięki medytacji uczymy się, że powierzchniowe okoliczności naszego życia nigdy nie mogą zostać zmienione z zewnątrz, od powierzchni, lecz jedynie z głębi, od korzeni. Zatem jedną z pierwszych przeszkód wiary jest konieczność skonfrontowania się z faktem, że nie wierzymy, że możemy być szczęśliwi ponieważ doświadczenie szczęścia ogranicza się do skutków powierzchownych zmian. Wszyscy wiemy, że te zmiany nie trwają bardzo długo i że wszelkie starania, aby zmienić te okoliczności mogą szybko stać się samo-rozproszeniem. Życie staje się niebawem osłabiająco smutne, gdyż nawet nie staramy już dłużej o szczęście, lecz rozpraszamy się, uciekając od nieszczęścia. Następnie pojawia się druga przeszkoda wiary, którą musimy wielokrotnie zwalczać po drodze, a mianowicie to, że nie myślimy, że powinniśmy być szczęśliwi. Każdy z nas zetknął się z negatywnym obrazem samego siebie, z insynuacją, że jesteśmy niegodni tego, by być szczęśliwi, lub że szczęście jest czymś nieuczciwym, gdy na świecie spotkać można tak wiele nierówności lub niesprawiedliwości. Aby uporać się z tymi problemami wiary, musimy zrozumieć, że tym, czego poszukujemy, nie jest szczęście, lecz prawda. 


Laurence Freeman OSB


 

Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej 


 

Print Friendly and PDF