Czytanie na dziś: czytaj dalej
Szymon Hiżycki OSB Konferencje

 


Szymon Hiżycki OSB 

Ojciec Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.), opat tyniecki, studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Zamieszczony tu cykl wykładów ukazał się na portalu duchowości benedyktyńskiej „PS-PO”

Modlitwa monologiczna - rola ubóstwa

 

Rozmowa X - odcinek 10.

W najnowszym odcinku rozważań nad pismami św. Jana Kasjana ojciec Szymon zwraca uwagę na charakterystyczny rys teologii naszego autora: przypisuje on łasce Bożej fundamentalne znaczenie. Mimo iż zaangażowanie ze strony człowieka jest nieodzowne, zasadnicza przemiana w życiu duchowym jest zawsze dziełem Ducha Świętego. Drogą do przemiany jest ubóstwo słów na modlitwie. W tym odcinku dotarliśmy do przedsionka modlitwy.

Print Friendly and PDF