Czytanie na dziś: czytaj dalej
Szymon Hiżycki OSB Konferencje

 


Szymon Hiżycki OSB 

Ojciec Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.), opat tyniecki, studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Zamieszczony tu cykl wykładów ukazał się na portalu duchowości benedyktyńskiej „PS-PO”

Modlitwa uboga


Rozmowa X - odcinek 11

W naszych rozważaniach napotykamy dziś szczególną radę Izaaka, którą ten daje w odpowiedzi na pytanie o modlitwę nieustanną. Izaak zaleca powtarzanie prostego wersetu, zaczerpniętego z Księgi Psalmów: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Słowa te, znane każdemu, kto odmawia Liturgię Godzin są według ojca Szymona Hiżyckiego „modlitwą ubogą”: „Kasjan nie daje szczegółowych wskazówek technicznych, w jaki sposób należy się modlić. Po prostu zaleca, by tymi słowami modlić się w każdej sytuacji naszego życia” – mówi tyniecki opat.


 

Print Friendly and PDF