Czytanie na dziś: czytaj dalej
Włodzimierz Zatorski OSB Konferencje

Włodzimierz Zatorski OSB

Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, w latach 2002–2009 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Rok spędził w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Autor wielu książek o tematyce duchowej. Rekolekcjonista tematyki duchowości i modlitwy. Zamieszczone tutaj konferencje, dotyczące medytacji w świetle nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego, o. Zatorski wygłosił w klasztorze benedyktynów Tyńcu w latach 2013-2014 na prośbę i zaproszenie krakowskich grup medytacji chrześcijańskiej.


KKK 2713

 

2713 Modlitwa wewnętrzna jest więc najprostszą formą tajemnicy modlitwy. Jest ona darem, łaską; nie można przyjąć jej inaczej jak tylko w pokorze i ubóstwie. Modlitwa taka jest związkiem przymierza ustanowionym przez Boga w głębi naszej istoty (Por. Jr 31,33), jest komunią: Trójca Święta kształtuje w niej człowieka – obraz Boży – „na swoje podobieństwo”.

Taki jest sens liturgii Niedzieli Trójcy Świętej. Modlitwa jest komunią (kojnonija), a Duch Święty: Osoba-Komunia, Osoba-Miłość, powoduje, że „Trójca Święta kształtuje w niej człowieka – obraz Boży” właśnie poprzez to, że w Duchu Świętym stajemy się wzajemnie dla siebie darem. Dzięki temu modlitwa wewnętrzna jest najważniejszą pracą, jaka się dokonuje w nas. To jest praca, która przemienia nasze serca i upodabnia nas realnie do Boga, który jest komunią Osób.


Print Friendly and PDF