Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Jak się modlić?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się w błaganiach, których nie da się wyrazić słowami.  

św. Paweł, Rz 8,26

 

 

Nie wiemy

jak się modlić,

utraciliśmy bowiem kontakt

z tradycją modlitwy,

utraciliśmy kontakt

z mądrością i doświadczeniem

wielkich mistrzów modlitwy.

 

Wszyscy

wielcy mistrzowie modlitwy

zgodnie stwierdzali,

że inicjatywa w modlitwie

nie należy do nas.

 

Wszyscy

wielcy mistrzowie modlitwy

zgodnie stwierdzali,

że w modlitwie

nie tyle chodzi o to,

aby mówić, lecz aby słuchać.

 

Wszyscy

wielcy mistrzowie modlitwy

zgodnie stwierdzali,

że w modlitwie

nie tyle chodzi o to, aby szukać,

lecz aby być znalezionym.

 

Wszyscy

wielcy mistrzowie modlitwy

zgodnie stwierdzali,

że wszystko,

co możemy uczynić na modlitwie,

to pozwolić,

aby Duch

nas prowadził.

 

Św. Paweł

pisał swe listy

nie dla specjalistów

od modlitwy,

Św. Paweł

pisał swe listy

dla mężów i żon,

rzeźników i piekarzy.

 

Print Friendly and PDF