Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Owoce medytacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. 

św. Paweł, Ef 3, 19

 

 

Jeśli chcesz poznać

owoce medytacji,

nie patrz

na medytację,

jeśli chcesz poznać

owoce medytacji

patrz

na jakość

swej miłości.

 

Owocem medytacji

nie jest koncentracja,

owocem medytacji

jest zmiana kierunku koncentracji

owocem medytacji

jest stopniowe

odwracanie uwagi

od nas samych,

owocem medytacji

jest stopniowe,

otwarcie się ku drugiemu

 

Medytacja jest dyscyplina,

Dyscyplina

Jest uczeniem się,

Uczenie się

jest naśladowaniem

swego nauczyciela.

Chrześcijańska medytacja

To naśladowanie swego nauczyciela

 

W miłości.

 

 

Print Friendly and PDF