Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Duch ciszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwe Źródło

objawia się w ciszy,

w ciszy umysł rozpoznaje

Ducha

Duch w ciszy

miłuje wszystko.

 

Milczenie

jest

ludzką odpowiedzią

na doświadczenie tajemnicy Boga,

milczenie

prowadzi nas do progu

prawdziwej modlitwy,

prawdziwa modlitwa

jest darem ciszy;

w ciszy

przenosimy się w ocean

Bożej miłości.

 

Print Friendly and PDF