Czytanie na dziś: czytaj dalej
O. Samarakone OMI mówcą konferencji w Warszawie

 

Ojciec Joseph Samarakone OMI z aśramu Aanmodaya

mówcą międzynarodowej konferencji "Religious Plurality and Religious Identity" zorganizowanej przez International Association of Catholic Missiologists, Missio Aachen, Katedra Misjologii UKSW, Stowarzyszenie Misjologów Polskich dnia 24 lutego 2017 na Katedrze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

WCCM Polska było gościem w.w. konferencji. Tematem przewodnim było zagadnienie głoszenia Dobrej Nowiny w świecie z jednej strony narastającej laicyzacji, a z drugiej radykalizacji religijnej. Uczestnicy ze wszystkich kontynentów, zarówno na sali plenarnej jak obecni przez Skype'a, zgodnie podkreślali pilną potrzebę dialogu miedzy-religijnego opartego na wzajemnym szacunku i wolności przekonań religijnych. I tak np. o. Claudio Bertuccio OMI, od 25 lat pracujący w Tajlandii, powiedział m.in.:  "[...] Dzisiaj w Tajlandii są wioski, gdzie obok kościoła katolickiego stoi buddyjska świątynia. I nie jest niczym niezwykłym, kiedy wspólnoty te obchodzą razem swoje wzajemne święta. Tak jak normalnym jest, że buddyjscy uczniowie szkół katolickich uczestniczą w porannej katolickiej modlitwie. Sąsiedzi wspierają się w trudnościach nie pytając o wyznanie [...].  Tożsamość religijna w społeczeństwie wielo-religijnym może być zbudowana tylko na wzajemnym zaufaniu: spotkanie z innym pomaga mi zrozumieć siebie. Jest to droga wzajemnego odkrywania się. Oczywiście każde otwarcie na "innego" wiąże się z pewnym ryzykiem, ale tylko wejście w ryzyko międzyludzkiej relacji pomoże mi zrozumieć kim jestem jako chrześcijanin."

Ojciec Joseph Samarakone OMI opierając się na cytatach z Pisma Świętego wskazywał na Jezusa jako prekursora dialogu miedzy-religijnego i nauczyciela kontemplacji. W jego wystąpieniu pojawił się także wątek WCCM: "... [...] Kiedy w miarę upływu czasu instytucjonalny Kościół katolicki przestał zaspokajać głód kontemplacji, szczególnie w Ameryce i Europie, młodzi chrześcijanie na zachodzie zwrócili się w swoim duchowym poszukiwaniu w kierunku innych religii: hinduizmu, buddyzmu czy taoizmu. Zbiegiem okoliczności wielki nauczyciel duchowości chrześcijańskiej, ś.p. benedyktym ojciec John Main, napotkał na swej życiowej drodze hinduskiego nauczyciela, który wprowadził go w technikę medytacji bezdyskursywnej. Później już jako dojrzały zakonnik o. John Main nauczał medytacji w kontekście chrześcijańskim. Dzisiaj uczy jej powstała po jego śmierci Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM). Jest ona również obecna w waszym wspaniałym kraju, w Polsce."

Całe przemówienie ojca Samarakone OMI znajduje się tutaj.


 

Print Friendly and PDF