Czytanie na dziś: czytaj dalej
Świadectwa Konferencje

Jeżeli medytujesz z dziećmi to podziel się z nami twoim doświadczeniem!

Zapraszamy do polskich szkół i placówek edukacyjnych na medytację dzieci i młodzieży.

Szkoły Stowarzyszenia Kultury i Edukacji w Warszawie

 

Witam wszystkich serdecznie słowami rozpoczynającymi medytację chrześcijańską MA-RA-NA-THA. Przyjdź Panie Jezu!

Zaraz po feriach zimowych, tak jak obiecałem podczas styczniowej konferencji „Medytacja chrześcijańska w twojej szkole” w Warszawie, przystąpiłem do realizacji wprowadzania medytacji w naszej szkole, w której już przez 13 lat uczę religii. Po uzyskaniu jeszcze podczas konferencji pozwolenia prezesa naszych szkół Stowarzyszenia Kultury i Edukacji pana Jacka Kuśmierza i przy wsparciu dyrekcji szkoły postanowiłem nasz wspólny pomysł omówić podczas spotkania katechetów w naszej parafii. W spotkaniu oprócz nauczycieli religii uczestniczył ks. Proboszcz oraz księża pracujący w parafii. Pomysł nowej (starej) formy modlitwy na katechezie uzyskał wszystkich aprobatę i został przyjęty do realizacji.

Zacząłem wprowadzać medytację w szkole od zapoznania dzieci z historią tej formy modlitwy i jej celem. Poprosiłem także dzieci, aby o tej nowej formie modlitwy opowiedziały w domu swoim rodzicom. Dzieci zaraz na pierwszym spotkaniu poprosiły o krótką medytację. Udało się wspaniale! Dzieciom natychmiast spodobała się ta forma  modlitwy i od tej pory bardzo się w nią angażują, pilnując odmierzania czasu medytacji uderzeniem w mały gong oraz przynosząc własne świece.   

Medytację z dziećmi rozpocząłem najpierw w klasach 4-6, gdyż nie wiedziałem, jak przyjmą ją młodsze dzieci. Tymczasem, jak się szybko okazało, klasy 0-3 jeszcze bardziej zaangażowały się w praktykę tej modlitwy. Często na przerwie dzieci pytają mnie czy dzisiaj będzie medytacja? Niektóre z nich chwalą się, że medytują z swoim rodzeństwem w domu. Jak dotąd nikt z rodziców nie przyszedł do mnie z jakimkolwiek zastrzeżeniem. 

Pragnę podziękować za materiały pomocnicze, które otrzymaliśmy od Biura Edukacji Katolickiej w Australii, które dotarły do mnie w połowie marca. Czasami z nich korzystamy, ale zawsze z gongu. Pamiętamy też w naszej szkolnej modlitwie o biskupie Michaelu Putneyu z diecezji Townsville w Australii, który swoim listem dodał nam odwagi we wprowadzeniu medytacji w naszej szkole. 

 

Marek Małaszczuk – katecheta

Warszawa, maj 2013

 

 

 

From Bp. Michael Putney:

Thank you for the beautiful photographs and for the remembrance in your school prayers.

I am with you in the communion of prayer.

+Michael Putney

Townsville, 29.05.2013 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF