Czytanie na dziś: czytaj dalej
Dobre serce Konferencje

W roku 1994 po raz pierwszy głównym gościem Seminarium Johna Maina był przedstawiciel religii niechrześcijańskiej, Jego Świątobliwość Dalajlama. Plonem tego spotkania jest nie tylko książka „Dobre serce”, ale wiele wspólnych spotkań i inicjatyw chrześcijańsko-buddyjskich, m.in. zaproponowana przez Dalajlamę podczas tego Seminarium „Droga pokoju”, a także spotkania chrześcijańsko-buddyjskie w duchu dialogu międzyreligijnego, podczas których zasadnicze miejsce zajmuje milczenie.

Co to jest prawda?

 

"Chociaż każda z dróg może być dodatkowym światłem dla sąsiedniej i każda z nich prowadzi do ciszy umysłu, to jednak pozostają one zasadniczo niezależnymi ścieżkami, które trzeba przemierzać z oddaniem, wiernością i skupieniem."

                                                                                       Laurence Freeman OSB* 

 

 

W dniu 10 listopada 2008 odbyła się w Szkołe Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

Sesja medytacyjna w dialogu chrześcijańsko-buddyjskim

 

„Cóż to jest prawda?” (J 18,38)

 

Organizatorzy:

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce i Wydawnictwo Jacek Santorski&Co.

 

 

Rozważając gamę filozoficznych i religijnych tematów, jakimi zwykle zajmują się buddyjsko-chrześcijańskie konferencje, czuliśmy, że żaden z nich nie jest w stanie oddać wagi i wyjątkowości tego spotkania. To właśnie w tym punkcie przygotowań zdecydowaliśmy się położyć na szali wszystko, co mieliśmy najcenniejsze. Postanowiliśmy podarować Dalajlamie to, co najświętsze i najcenniejsze dla nas chrześcijan: poprosić go o refleksje nad fragmentami Ewangelii. Zgodził się od razu, jednak zastrzegł, że nie jest specjalistą i niewiele wie o Ewangeliach. Uderzyła mnie ta reakcja będąca wyrazem jego wiary w siebie i pokory jednocześnie.” (fot.Jan Bereza) 

 

 

Laurence Freeman OSB*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspomnienia o. Jana Berezy OSB  z Seminarium Johna Maina Dobre serce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematem konferencji organizowanej przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce i Wydawnictwo Jacek Santorski&Co. (obecnie Czarna Owca), wydawcą Dobrego serca, jest pytanie zadane Jezusowi przez Piłata „Cóż to jest prawda?” (J 18,38). Pytanie to pozostaje na kartach Ewangelii wg świętego Jana bez odpowiedzi.  

 

Zaproszeni przez nas goście, zakorzenieni w tak różnych tradycjach, podjęli się jednak zmierzyć z tematem, przyjmując zaproponowaną przez nas formułę dialogu i milczenia w medytacji.

 

Refleksje   Magorzaty Zawadki i wywiad z Marią Monetą Malewską

 

 

Temat „Cóż to jest prawda?” podjeli:

 

Laurence Freeman OSB: 

„Jedność działania  i kontemplacji – wszystko, czego potrzeba w sekularyzowanym świecie”

Lama Rinczen: 

„Współczucie i zrozumienie pustki – istota ścieżki buddyjskiej”

Jacek Bolewski SJ: 

"Wyzwalająca prawda medytacji"

Roshi Reiko Maria Moneta-Malewska: 

„Zen a Mistrz Eckhart”

Jerzy Jagucki: 

„Prawda jedności ciała, oddechu i umysłu”- refleksje o świętości ciała w jodze i porzuceniu ciała w zen"

Maksymilian Nawara OSB: 

„Jesteśmy tylko kamieniami, które leżą w ogrodzie, żeby ktoś mógł po nich przejść.” – rzecz o przyjaźni chrześcijańsko-buddyjskiej

 

Dyskusję panelową prowadziła Małgorzata Zawadka

 

Pełny tekst zaproszenia      i     Plakat Konferencji

 

Wszystkim gościom i licznie zgromadzonym uczestnikom serdecznie dziękujemy! 

 

 

Biogramy prelegentów:

 

Laurence Freeman OSB, ur. 1951 r., kapłan, benedyktyn z klasztoru Chrystusa Króla w Cockfosters w Londynie, magister literatury angielskiej (New College, Oksford). Nowicjat odbył pod kierunkiem o. Johna Maina OSB (1926-1983) i wraz z nim w 1977 r. założył klasztor w Montrealu, który zainspirował jeden z nurtów odnowy kontemplacyjnej Kościoła. Po śmierci o. Johna objął opieką Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej (The World Community for Christian Meditation). Autor licznych książek poświęconych medytacji i kontemplacji, m. in.: „Praktyka medytacji chrześcijańskiej" (Kraków 2004), „Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej" (Kraków 2006), „Jezus – wewnętrzny Nauczyciel" (Kraków 2007).

 

Lama Rinczen (Waldemar Zych), praktykuje buddyzm tybetański od ponad trzydziestu lat. Wielokrotnie wyjeżdżał z Polski do Europy Zachodniej i do Azji, aby studiować nauki Buddy i praktykować w tamtejszych ośrodkach buddyjskich. Szczególnie związał się z czcigodnym Tengą Rinpoczem - opatem tybetańskiego klasztoru Bencien w Nepalu. Pod jego kierunkiem kontynuował naukę oraz spędził cztery i pół roku na intensywnych odosobnieniach medytacyjnych. Ten sam opat nadał też tytuł lamy, czyli kapłana buddyjskiego. Lama Rinczen przez dziesięć lat był wyświęconym mnichem, obecnie - po zwróceniu ślubów zakonnych - jest świeckim lamą. Od lat prowadzi wykłady i ceremonie religijne w różnych krajach Europy. Lama Rinczen jest Przewodniczącym Rady Polskiej Unii Buddyjskiej pod patronatem Jego Świątobliwości Dalajlamy, a także Przewodniczącym Rady Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang w Polsce.

 

Jacek Bolewski SJ, ur. 1946 r., kapłan-jezuita, teolog, profesor dogmatyki i kierownik katedry antropologii teologicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym – Bobolanum – w Warszawie. Autor licznych artykułów i książek z dziedziny teologii, m. in. ostatnio: „Daleki Wschód na Zachodzie. Od reinkarnacji do regeneracji” (Kraków 2006), „Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu” (Warszawa 2007), „Mit i prawda kultury. Z inspiracji René Girarda (Warszawa 2007), „Nowa misja Niepokalanej” (Niepokalanów 2008).

 

Roshi Reiko Maria Moneta Malewska, lekarz, psychoterapeuta specjalizująca się w rozwoju osobowości, a także trener biznesowy. Praktykę buddyjską rozpoczęła w Polsce w 1978r i kontynuowała w Japonii, gdzie otrzymała przekaz dharmy w tradycji rinzai zen od Roshiego Saidana Oi. Tam też została wyświęcona na mniszkę. Częsty gość radia i TV. Autorka książek „Dla siebie i dla innych” (Warszawa 2005), „Zen. Zamiatając skały, czesząc mech” (Warszawa 2006) i in.

 

Jerzy Jagucki, ur. 1946, dyplomowany Senior nauczyciel jogi - uczeń jednego z największych współczesnych mistrzów jogi B.K.S.Iyengara. Od 1981 roku prowadzi Szkołę Jogi w Szczecinie oraz regularne kursy jogi, sztuki relaksu, treningi antystresowe w Polsce, Słowacji, na Łotwie – upoważniony do prowadzenia treningów nauczycielskich i egzaminowania nauczycieli. Specjalista rehabilitacji ruchowej (fizjoterapeuta) – stale doskonali swój warsztat w rehabilitacji dysfunkcji kręgosłupa i stawów jogą i terapią manualną. Licencjonowany terapeuta manualny - członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Od ponad 25 lat praktykuje buddyjską medytację zen – od kilku lat nauczyciel medytacji w tradycji rinzai.

 

Maksymilian Nawara OSB, ur. 1979, benedyktyn, kapłan, patrolog, od 2006 roku prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w Klasztorze Benedyktynów w Lubiniu, członek międzynarodowej grupy ekumenicznej „Christoforos”, zaangażowany w dialog z buddyzmem Zen.

 

Małgorzata Zawadka, dziennikarka, antropolog społeczny, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Stanach Zjednoczonych (radio Zet, RMF, TVN, Newsweek Polska). Absolwentka Queens College w Nowym Jorku oraz dwuletniego seminarium Duchowości Międzyreligijnej.

 

 

* Wprowadzenie "Dobre serce”[Dalajlama, L. Freeman „Dobre serce”, tłum. P. Ducher, A. Ziółkowski, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2008]

   

Print Friendly and PDF