Czytanie na dziś: czytaj dalej
Kurs 6. tygodniowy Konferencje

Celem "Szkoły Medytacji" jest wsparcie misji Wspólnoty, którą jest praktykowanie i nauczanie Medytacji Chrześcijańskiej, tak jak przekazał ją o. John Main OSB, w duchu powszechnej służby i jedności.

Znajdziecie tu materialy i informacje, które pomogą Wam dzielić się darem medytacji i zostać jej nauczycielami w Waszych środowiskach: grupach medytacyjnych, szkołach, parafiach, więzieniach i ośrodkach samopomocy.

Zasady prowadzenia kursu


Przedstawiamy “krok po kroku” 6-tygodniowy program wprowadzenia do Medytacji Chrześcijańskiej według nauczania o. Johna Maina OSB.

W książce “Drogocenna Perła” o. Laurence Freeman dzieli się z nami mądrością Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej, która naucza tej formy modlitwy od wielu lat. Tygodniowa grupa medytacyjna jest kamieniem węgielnym tego nauczania i Wspólnoty, którą współtworzy. Książka ta stanowi ważną lekturę dla tych wszystkich, którzy pragną dzielić się darem Medytacji Chrześcijańskiej.

Niniejszy przewodnik tworzy 6-tygodniowy program wprowadzający oraz dostarcza różne materiały i tematy do przemyśleń i rozmów.

Kurs składa się z 6 prezentacji (P1, P2, P3, ...). Do każdej prezentacji dołączony jest materiał pomocniczy (M1, M2, M3, ...). W materiałach pozostawiono miejsce na własne notatki prowadzącego.

Wszyscy, którzy z radością przyjęli dar Medytacji Chrześcijańskiej w swoim życiu, mają to, co niezbędne, aby przekazywać ten dar innym. O. Laurence przypomina nam, że „nie trzeba nadzwyczajnych talentów, jedynie wiary by wyruszyć, oraz wsparcia tych, którzy wyruszyli przed nami.”

Zawsze, gdy dzielimy się darem medytacji z innymi, pogłębiamy własne jego rozumienie. Wspieramy także nasz świat, współtworząc jego lepszą przyszłość.

 

Zarys programu

Każda sesja odzwierciedla układ cotygodniowego spotkania grupy medytacyjnej. Układ spotkania jest niezwykle prosty i znany liderom grup. Zawiera w sobie:

  • Przywitanie i wprowadzenie
  • Konferencję
  • Medytację (15-20 minut)
  • Dzielenie się świadectwem i pytania

Czas trwania: w zależnosci od przebiegu spotkania

Kurs może być zaprezentowany jako specjalny cykl formacyjny cotygodniowej grupy medytacyjnej, wtedy gdy tworzona jest nowa grupa medytacyjna czy jako prezentacja medytacji w środowisku parafialnym itp... Kiedy grupa powstaje po odbyciu cyklu spotkań według niniejszego programu, wówczas układ cotygodniowego spotkania grupy medytacyjnej zostaje już ugruntowany.

Forma prezentacji konferencji może się różnić od przygotowanych materiałów, gdyż lider lub inni członkowie grupy wygłaszając konferencję w oparciu o notatki zawarte w niniejszym programie będą dawać świadectwo swojej osobistej drogi duchowej i własnego doświadczenia modlitwy medytacyjnej.

Tematy spotkań

Tydzień 1 – John Main OSB

Tydzień 2 – Medytacja Chrześcijańska wg nauczania Johna Maina OSB

Tydzień 3 – Korzenie tradycji Medytacji Chrześcijańskiej

Tydzień 4 – Koło modlitwy

Tydzień 5 – Owoce medytacji

Tydzień 6 – Medytacja Chrześcijańska jako droga życia

 

Uwagi ogólne dotyczące każdego spotkania

Przywitanie przybywających uczestników i zaproszenie, aby usiedli i zaczekali w ciszy do momentu rozpoczęcia spotkania.

Udostępnienie materiałów: ksiażki, płyty DVD, krajowe oraz ogólnowspólnotowe broszury.

Objaśnienie układu każdego spotkania (krótka konferencja, medytacja, dzielenie się świadectwem, pytania).

Podanie zasad „Jak medytować?” i podkreślenie prostoty medytacji oraz wagi praktykowania dwa razy dziennie.

Podanie adresów stron internetowych Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej (wccm.org, wccm.pl) oraz podkreślenie roli grupy medytacyjnej. Zachęcenie do udziału w spotkaniach grupy i zaproponowaie uczestnikom śledzenie tygodniowych publikacji na wccm.pl i wccm.org.

Zachęcenie do zadawania pytań na zakończenie sesji. Na pytania mogą odpowiadać lider grupy i inni uczestnicy.

Zaproszenie na następne spotkanie i zachęcenie do codziennej medytacji.


Materiały pomocnicze


Drogocenna perła

 

 

 

Pielgrzymka - droga Medytacji Chrześcijańskiej. Płyta DVD (osoby zainteresowane nabyciem płyty proszone są o kontakt na adres w stopce strony) 

Jak poprowadzić zewnętrzne spotkanie medytacyjne?

 

Wdzięczni będziemy za wszelkie uwagi i spostrzeżenia, czy zauważone błędy.

 


Print Friendly and PDF