Czytanie na dziś: czytaj dalej
Panie, naucz nas modlić się

 

Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. (Psalm 37, 7)

 

Zatrzymajcie się, i we Mnie Boga uznajcie...  (Ps 46,11)


Zamilknij, wszelkie ciało, przed obliczem Pana... (Za 2, 17)


Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Duch wstawia się za nami wołaniami bez słów. (Rz 8,26)

 

 

 

Prośba o ciszę

 

Wbiegłam do kościoła

z tyloma sprawami i pytaniami.

Zaczęłam mówić

(a usta mi się nie zamykały).

A gdy wszystko zostało przeze mnie powiedziane,

Wybiegłam z kościoła, nie czekając na odpowiedź....

 

 

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulicy wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie."  (Mt 6,5-7)  

 

 

1. Modlitwa, podobnie jak dobre uczynki, nie może być jedynie zewnętrzna. Nie chodzi o to, aby wyglądać jak święty, czy też zdobywać podziw innych ludzi. Nie chodzi nawet o to, aby czuć się świętym. Jezus naucza: "niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa". Modlitwa jest pokornym    i nieświadomym siebie dziełem, które pozwala nam na rozpoznanie tego, co jest prawdziwe (Mt 6, 1-4).

 

2. Modlitwa musi być wewnętrzna. Ludzie zbytnio obnoszący się ze swoją modlitwą wpadają w hipokryzję, która jest rozdźwiękiem między wewnętrzną i zewnętrzną tożsamością. Jezus zaleca nam wejść do "naszej izdebki" i modlić się w tym ukrytym, sekretnym miejscu. Słowo "sekretny" znaczy też "tajemny", "mistyczny". Misterium nie jest magią. Jest to doświadczenie rzeczywistości, której umysł nie może ani objąć, ani zrozumieć. Modlitwa ze swej natury jest tajemna, a najbardziej ukrytym  miejscem misterium w życiu człowieka jest jego serce. "Nasza izdebka" jest metaforą wewnętrznej komnaty serca (Mt 6, 5-6).

 

3. W modlitwie nie możemy być "gadatliwi". Więcej słów nie sprawia, że Bóg słyszy nas lepiej. W modlitwie nie liczy się ilość  tyle a tyle "modlitw", a raczej jakość "skupienie"   (Mt 6, 7-8).

 

4. Modlitwa nie jest zasadniczo proszeniem Boga o jakieś rzeczy, ponieważ On wie, "czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie" (Mt 6, 7-8).

 

5. Musimy więcej dbać o duchowe, niż o materialne skarby naszego bytu (Mt 6,19-21).

 

6. Musimy przestać troszczyć się o przyszłość i zaufać Bogu. Niepokój jest wrogiem modlitwy. Koncentruje nas zbytnio na samych sobie i uniemożliwia uświadomienie sobie daru, który już posiadamy w postaci miłości złożonej w naszych sercach (Mt 6, 25-37).

 

7. Ostatecznie Jezus uczy, że modlitwa jest w pierwszym rzędzie "szukaniem Królestwa Bożego". Innymi słowy, musimy być skupieni na "jednej koniecznej rzeczy" pamiętać o tym. Wówczas wszystko inne będzie nam również dodane (Mt 6, 33).

 

Te siedem nauk Jezusa o modlitwie praktykujemy w medytacji: pokorę, wewnętrzność, ciszę, ufność, duchowość, pokój i skupienie.

 

Laurence Freeman OSB

 

 

 

Proszę Cię Boże

o chwilę ciszy

w której poznamy się bliżej

 

Chwilę,

która będzie wiecznością

dla mnie i dla Ciebie

 

Ciszę

w której usłyszę

Twój głos

 

 

Proszę Cię Boże

o moment

bycia z Tobą

 

Moment,

który stanie się

nieskończonością.             

 

Justyna Wachowicz

 

 

Patrz też: 

 

 

Jezus

 

 

 

 

 

 

fot. wccm.pl

Print Friendly and PDF