Czytanie na dziś: czytaj dalej
Oblaci Konferencje

 

Wspólnota oblatów WCCM jest w myśl tradycji benedyktyńskiej miejscem odkrywania duchowego, zintegrowanego sposobu życia, adekwatnego dla współczesnych kobiet i mężczyzn.

Oblacja benedykyńska WCCM

 

 

Medytacja tworzy wspólnotę a jej jedność kwitnie w różnorodności. Medytujący, którzy zaczynają doświadczać osobistej transformacji spowodowanej przez codzienną praktykę medytacji mogą starać się wyrazić to w różny sposób.
 
Niektórzy z nich czują powołanie do naśladowania mądrości świętego Benedykta i jego 1600-letniej "Reguły” jako sposóbu na pogłębienie i stabilizację procesu osobistej przemiany.
 
Światowa Wspólnota Medytcji Chrześcijańskiej jest ze swej natury ruchem ekumenicznym, ale uznaje szczególne związki łączące ją z monastycyzmem benedyktyńskim, który jako pierwszy w Kościele, stworzył stabilną formę życia religijnego dostosowywaną z czasem do potrzeb życia duchowego kolejnych pokoleń.
 
Reguła św. Benedykta opisuje formę codziennego życia zbiorowego, która wspiera mnicha w codziennym poszukiwaniu Boga. Jej mądre, rozważne i praktyczne podejście uznaje potrzebę równowagi umysłu, ciała i ducha i odzwierciedla to przekonanie w rytmie dnia podzielonym na pracę, studiowanie i modlitwę. Będąc więcej niż tylko zbiorem zasad w książce, Reguła jest esencją mądrości zrodzonej z miłości, ożywczej dyscypliny i wyrażającej się we wszechogarniającym współczuciu.
 
Medytujący oblaci naszej Wspólnoty znaleźli w Regule sposób, aby wyrazić i pogłębić swoje zaangażowanie do ich wewnętrznej podróży. Jest to unikalna forma poświęcenia i oblacji, nie w granicach miejscowego klasztoru, lecz w otwartych murach naszego globalnego klasztoru bez
ścian.

Eileen Dutt
Światowa Koordynatorka Oblatów Benedyktyńskich WCCM
Email: eileendutt@btinternet.comOsoby zainteresowane tą formą służby Wspólnocie i światu proszone są o kontakt z koordynatorką oblatów benedyktyńskich WCCM na Polskę:

Anna Studenska:  astud@poczta.fm

 

 

 

Print Friendly and PDF