Czytanie na dziś: czytaj dalej
Literatura

 

 

                                                       

Polecamy

   

Z radością przedstawiamy pierwsze polskie wydanie biografii o. Johna Maina OSB.

Książka opowiada historię bogatego w wydarzenia życia Johna Maina poprzez relacje i anegdoty osób, które go znały – członków jego rodziny i przyjaciół. Jawi się on w nich jako jeden z nas, a zamieszczony zbiór fotografii czyni tę opowieść bardzo osobistą. Opracowania omawiające dorobek ojca Johna Maina (w tym polskich autorów) ukazują nam go jako benedyktyna i nauczyciela modlitwy, który swym nauczaniem o „drodze chrześcijańskiej mantry” przywrócił współczesnemu chrześcijaństwu prosty i praktyczny dostęp do skarbca wczesnej tradycji modlitwy kontemplacyjnej. 

Książka powstała wysiłkiem członków polskiej wspólnoty WCCM i jest wyrazem uczenia 90-tej rocznicy urodzin ojca Johna.

Pobierz fragment książki.

Napisz do nas: Kontakt WCCM.PL w stopce strony.

 

 

       

John Main OSB

PAŁAJĄCE SERCA

Czytając Nowy Testement z o. Johnem Mainem OSB

Przedmowa "Aby serce zapałało" o. Mariusza Woźniaka OP

Recenzja 1. na wiara.pl, Recenzja 2.

 

 

 

 

 

Z radością zapowiadamy długo oczekiwaną przez nas książkę o. JOHNA MAINA "CISZA I TRWANIE. CZYTANIA NA KAŻDY DZIEŃ". Od początku 2014 roku wykorzystywaliśmy jej fragmenty na naszej stronie internetowej jako komentarze do codziennych czytań. Książka ukaże się w sprzedaży 24.10.2014.
 

Recenzja książki
 


Kim Nataraja - DZIELĄC SIĘ DAREM

Podręcznik „Dzieląc się darem” zawiera bogaty materiał szkoleniowy dla nauczania medytacji chrześcijańskiej wg o. Johna Maina OSB. Zawarte w nim artykuły i informacje pomogą ci ugruntować twoją wiedzę, wesprzeć grupę medytacyjną, która prowadzisz lub zorganizować prezentację medytacji dla szerokiego grona słuchaczy. 

Pobierz książkę w pdf 


 


  

Ojciec Ernest. E. Larkin - został nazwany „współczesnym pionierem duchowości karmelitańskiej”. Książka MEDYTACJA CHRZEŚCIJAŃSKA. MODLITWA KONTEMPLATYWNA NA DZIŚ jest owocem jego osobistych poszukiwań na przestrzeni wielu lat. Jest ona zarówno studium scholastycznym, jak i przystępnym wprowadzeniem w tradycję modlitwy, dawną i nową. Ojciec Larkin stwierdza: „Modlitwa jest nauką miłości”. Poznał tę dziedzinę nauki bardzo dobrze i hojnie dzieli się swą wiedzą z czytelnikiem. Książka jest jednocześnie dialogiem dziedzictwa Karmelu z innymi współczesnymi wykładniami mądrości Ojców Pustyni. Zawiera wiele pomocnych rad dla początkujących na drodze kontemplacji i odkrywa nowe głębiny dla tych, którzy się już na niej znajdują. 

Recenzje:

Duchowość karmelitańska a medytacja chrześcijańska – wokół książki Ernesta E. Larkina

Jacek Prusak SJ: Oswajanie medytacji

 

 

 

POWIEW BOGA

Autorzy poszczególnych rozdziałów przeprowadzą czytelnika przez własną szkołę duchowości zarówno od strony praktycznej, jak i dostarczając podstaw teoretycznych. Szczególnie ważny dla naszej Wspólnoty jest rozdział autorstwa Adalberte de Vogüé OSB pt. „Od Jana Kasjana do Johna Maina. Rozważania na temat chrześcijańskiej medytacji”.

 

 

 

LAURENCE FREEMAN OSB ŚWIATŁO WEWNĘTRZNE. DROGA MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej jest najobszerniejszą wydaną dotąd w Polsce książką o. Laurence’a Freemana poświęconą modlitwie medytacyjnej. O. Freeman, wychodząc od praktycznych wskazówek dotyczących praktyki medytacji, ukazuje tę modlitwę jako punkt, w którym skupia się przemieniająca i paradoksalna moc chrześcijaństwa. Choć jest to modlitwa najuboższa – opierająca się zwykle tylko o jedno słowo – ofiaruje jednocześnie największe bogactwo. Głęboko wrośnięta w tradycję chrześcijaństwa, posiada ona wielką siłę duchowej przemiany. Światło wewnętrzne to lektura zarówno dla tych, którzy medytację już praktykują, jak i dla wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś o tej drodze duchowej.

 

 

 

RICHARD ROHR  PORUSZYĆ ŚWIATEM

Książka napisana przez współczesnego mistrza duchowości w sposób krytyczny opisuje świat religijnych zachowań, które tworzą religię pobożności pozbawioną zaangażowania w uzdrawianie naszego świata z przemocy, sekciarstwa i materializmu. Według autora religia bez kontemplatywnego punktu podparcia jest częścią problemu, a nie jego rozwiązaniem. Richard Rohr wyjaśnia, że religia tylko wtedy stanie się siłą transformacji człowieka, jeżeli oprze się pokusie władzy, bogactwa i fundamentalizmu. Taka kontemplatywna religia nie jest systemem przynależności. Świadomość kontemplacyjna jest dostępna dla każdego człowieka i diametralnie zmienia jego rozumienie roli religii w jego życiu, które odtąd staje się życiem wartościami Ewangelii.

Recenzja książki Tutaj

 

 

 

ERNIE CHRISTI  MEDYTACJA CHRZEŚCIJAŃSKA W SZKOŁACH

Nowatorski podręcznik przybliżający medytację chrześcijańską jako nowe podejście do religijnej i duchowej edukacji dzieci. Stał się inspiracją dla szkół i rodzin na całym świecie. Jasno opisuje tradycję medytacji chrześcijańskiej i przedstawia założenia programu uczenia medytacji chrześcijańskiej dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Dołączony do książki film DVD ułatwia wykorzystanie wszystkich wskazówek i rozpoczęcie praktyki medytacji.

 

 

 

 

JOHN MAIN OSB   GŁÓD GŁĘBI SERCA

 

"Powtarzaj swoje słowo" - to najważniejsza rada, jakiej chce udzielić w swoich naukach na temat modlitwy medytacyjnej John Main OSB, jeden z najważniejszych mistrzów życia duchowego XX wieku. Książka stanowi próbę wydobycia z nauczania Johna Maina rzeczy najistotniejszych i zaprezentowania ich w uporządkowanym układzie tematycznym. Przypuszczam, że może się okazać pomocna dla tych, którzy pragną, w tych pełnych wyzwań czasach, podążać ścieżką medytacji pod autorytatywnym, a jednocześnie łagodnym przewodnictwem mistrza modlitwy. (Peter Ng, Koordynator WCCM w Singapurze). Recenzja w kwartalniku Homo Dei


Promocja książki na deon.pl  

 

 

 

 

JAN KASJAN  ROZMOWY O MODLITWIE, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN MAIN OSB CHRZEŚCIJAŃSKA MEDYTACJA Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec 2012


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHN MAIN OSB CHRYSTUSOWE TERAZ  Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.

 

JOHN MAIN OSB CHRYSTUSOWA OBECNOŚĆ WAM, Kraków 1998

JOHN MAIN OSB GŁOS CISZY Ethos, Warszawa 1997.

 

 
 

dsJEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ DALAJLAMA, LAURENCE FREEMAN, OSB DOBRE SERCE

Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2008

 

W 1994 roku w Londynie odbyło się Seminarium Johna Maina z udziałem Jego Świątobliwości Dalajlamy, który przyjechał na zaproszenie o. Laurence'a Freemana, benedyktyna i dyrektora Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej. Trzon książki Dobre serce stanowią komentarze Dalajlamy do wybranych fragmentów Ewangelii.

 

  

 

jwnLAURENCE FREEMAN OSB JEZUS-WEWNĘTRZNY NAUCZYCIEL Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2012.

Fundamentalne pytanie Jezusa "A wy za kogo mnie uważacie?" staje się kanwą, na której ojciec Freeman rozwija kontemplacyjną wizję współczesnego chrześcijaństwa, zapraszając do odbycia podróży w głąb serca i wsłuchania się w głos "wewnętrznego Nauczyciela".

 

 

  

LAURENCE FREEMAN OSB  OD PIERWSZEGO WEJRZENIA

Wiara nie stoi w opozycji do nowoczesnej współczesności. W nowej książce o. Laurence Freeman dokonuje odczytania wiary w kontekście współczesnego świata. Swą wizję opartą na rozumieniu wiary jako ogólnoludzkiego wymiaru przekraczającego poszczególne systemy przekonań i religii ojciec Freeman żywo ilustruje przykładami ze swego osobistego przeżycia wiary, prowadząc czytelnika do szczególnej praktyki na drodze jej realizacji – medytacji chrześcijańskiej według nauki swego nauczyciela, ojca Johna Maina OSB.

 

 

  

JOHN MAIN OSB RADOŚĆ TRWANIA [Tytuł oryginału: The Joy of Being, 1987] Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2004.

 

 

 

  

 

 

 JOHN MAIN OSB  ŚCIEŻKA MEDYTACJI Wydawnictwo WAM, Kraków 2011. 

Książka Johna Maina OSB to ponad trzydzieści konferencji, w których autor zachęca do odważnego wejścia na ścieżkę medytacji. Dzięki codziennemu trwaniu w medytacyjnym skupieniu oraz wiernemu powtarzaniu w ciszy swego wnętrza słowa chrześcijańskiej mantry będziemy mogli otworzyć się na przepływający przez nasze serce strumień miłości Chrystusowej.

 

  

 

LAURENCE FREEMAN OSB (JAN BEREZA OSB) PRAKTYKA MEDYTACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, Wydawnictwo Homini, Kraków 2004.

 

 

 


 

 

  LAURENCE FREEMAN OSB MEDYTACJA CHRZEŚCIJAŃSKA. TWOJA CODZIENNA PRAKTYKA, Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2011. 

 

 

 

  


 

 LAURENCE FREEMAN OSB PIELGRZYMKA WEWNĘTRZNA. MEDYTACYJNA PODRÓŻ Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2011.

Jest to kontynuacja rozważań z książeczki "Medytacja Chrześcijańska. Twoja codzienna praktyka". Tym razem ojciec Freeman zabiera czytelnika w medytacyjną podróż. Ukazuje jak praktyka Medytacji uzdrawia go na najgłębszych poziomach osobowości prowadząc do punktu spotkania i rozpoznania Jezusa jako swego przewodnika w drodze do Ojca.

 


 

 LAURENCE FREEMAN OSB DROGOCENNA PERŁA,Wydawnictwo Tyniec, Kraków 2011. Jest to zbiór praktycznych wskazówek dla osób chcących zawiązać i poprowadzić grupę Medytacji Chrześcijańskiej w swoim najbliższym srodowisku: parafii, uczelni, szpitalu...

 

 

 


 

 ANONIM OBŁOK NIEWIEDZY  OBŁOK NIEWIEDZY Wydawnictwo w drodze. Poznań 2001. 

 

 

 

  

 


ANONIM CHMURA NIEWIEDZY Wydawnictwo Tyniec, Kraków

 

 

 

  

 

Zestawienie pozycji wydawniczych nt. medytacji chrześcijańskiej w Wydawnictwie Tyniec

 

 

 

 

 

Otworzyć serce - II wieczór z medytacją chrześcijańską w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

Literatura w języku angielskim

 

MedioMedia Ksiegarnia WCCM 

 

 


Inne pozycje


WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB MODLITWA CHRZEŚIJAŃSKA

KS. STANISŁAW RADOŃ CZY MEDYTACJA NAPRAWDĘ DZIAŁA?

 

OPOWIEŚCI PIELGRZYMA, W drodze, Poznań 1999.

 

 

rkFRANZ JALICAS SJ, REKOLEKCJE KONTEMPLATYWNE, Wydawnictwo WAM.

Recenzja książki o. Jacka Poznańskiego SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

JAN M. BEREZA OSB, SZTUKA CODZIENNEGO ŻYCIA, Zysk i Ska, Poznań 1997

 

JAN M. BEREZA OSB MYŚLI CODZIENNEGO ŻYCIA, Księgarnia św.Wojciecha 2007

 

RICHARD ROHR WSZYSTKO MA SWOJE MIEJSCE. DAR MODLITWY KONTEMPLACYJNEJ, Esprit, Kraków 2006.

 

 

 

Print Friendly and PDF