Czytanie na dziś: czytaj dalej
Subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatne informacje o wydarzeniach i nowościach w naszej Wspólnocie to zarejestruj twój e-mail w bazie adresowej Wspólnoty.

Poprzez zarejestrowanie się wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych wyłącznie przez Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM) w celach informacyjnych zgodnie z misją Wspólnoty.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Andrzej Ziółkowski

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce

i nie zostaje powołany inspektor danych osobowych,

2) kontakt administratorem danych osobowych: biuletyn@wccm.pl,

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji misji Wspólnoty,

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

- dostępu do dotyczących Pani/Pana danych,

- prostowania tych danych,

- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

6) czas przechowywania danych do odwołania przez użytkownika

Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałam/-em poinformowana/-y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia.

Zapraszamy do dołączenia do naszej listy mailingowej.

Wpisz tutaj Twój adres email:

Print Friendly and PDF