Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Paweł Konobrodzki OSB Konferencje

Jan Paweł Konobrodzki OSB 


Jan Paweł Konobrodzki OSB (1960 -2016), benedyktyn tyniecki. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej. Prowadził Rekolekcje z Postem według Św. Hildegardy, Warsztaty Relaksacyjne i Antydepresyjne oraz Tynieckie Spotkania Medytacyjne. Człowiek wielkiego serca. Poszukując tego, co wspólne w dwóch najstarszych tradycjach duchowych życia monastycznego: benedyktyńskiego i buddyjskiego, ponad rok spędził w Tybecie i Nepalu (2013/2014). Owocem tego pobytu jest film "Krzyż i Dharma". Ojciec Jan Paweł był duchowym opiekunem krakowskich grup WCCM.

Miłość siebie, bliźnich i Boga w perspektywie medytacji
Print Friendly and PDF