Czytanie na dziś: czytaj dalej
20 czerwca
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień"(Mt 6, 7-15)

 

 


Tradycja to działanie Ducha Świętego w Kościele, a nie statyczna zamknięta w bibliotekach, muzeach, niepodważalna stała. Doświadczenie tak rozumianej tradycji otwiera umysł na to, jak Duch we jest przyjrzenie się temu, co Jezus mówi o modlitwie.[..] Jezus doradza redukcję ilości słów podczas modlitwy. Nie musimy Boga informować o sobie, nie musimy walczyć o uwagę Boga, Bóg wie czego potrzebujemy, zanim go o to poprosimy, jesteśmy wezwani do zaufania, że Bóg sam wie czego nam potrzeba.


Beata Jurczak

Jak bardzo katolicka jest medytacja

 

 

 

Chrześcijańska Medytacja. Kwartalnik Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej 2009, Nr 9 ( Grudzień) str. 10

 

Print Friendly and PDF