Czytanie na dziś: czytaj dalej
Meditatio Konferencje

Coroczne rekolekcje medytacyjne organizowane przez WCCM w Polsce otwarte dla wszystkich chcących zapoznać się z tradycją i praktyką Medytacji Chrześcijańskiej. Jak przystało na nasz "klasztor bez ścian" odbywają się one w różnych miastach Polski.

Meditatio 2011

 

 

 

     Warszawa

 

 

 

  

Medytacja i duchowość

Ku człowieczeństwu w pełni

 

 

Gościem Meditatio 2011 był pastor luterański Indulis Paičs z Rygi/Łotwa. Rozważył on aspekty i rolę duchowości w rozwoju człowieka i jak Medytacja Chrześcijańska może być czynnikiem wspomagającym wzrost i dojrzewanie każdego z nas.

 Pastor Indulis Paičs urodził się 25 lutego 1979 r. W r. 2002 ukończył studia w Akademii Luterańskiej w Rydze – seminarium pastoralnym Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy (LELB). Stopień magistra teologii na LU uzyskał w roku 2007. Przez dwa lata studiował także antropologię społeczną na Uniwersytecie Stradiņša w Rydze. Obecnie przygotowuje na LU pracę doktorską z dziedziny teologii systematycznej. Swoją służbę kaznodziejską rozpoczął w r. 1997, prowadząc nabożeństwa w parafiach luterańskich w Kurbe, Garkalne i Rydze. W 2001. r został ordynowany i zatrudniony jako duchowny parafii w Rydze i Garkalne. Przygotowywał audycje radiowe dla organizacji misyjnej „Lutheran Hour”.

 

W r. 2004 został przez zgromadzenie ogólne Synodu LELB wybrany na przewodniczącego Komisji Teologicznej. Jest też członkiem kościelnych komisji ds. prawa wewnętrznego i wychowania. Zainicjował wydawanie kwartalnika teologicznego „Teoloģijas žurnāls” i jest jego redaktorem naczelnym.

 

Jest wykładowcą Akademii Luterańskiej w Rydze (m.in. Dogmatyka i Wprowadzenie do Ewangelii św. Mateusza), Łotewskiej Akademii Muzycznej im. Jazepa Vitolsa (Wprowadzenie do teologii) oraz Seminarium kaznodziejskiego św. Grzegorza w Saldus (Wprowadzenie do Pisma Świętego, Zagadnienia misyjne).

 

W r. 2001 wydał pierwszy zbiór kazań pt. „Cerības gaisma” („Światło nadziei”). Na początku 2010 r. ukazał się jego drugi autorski zbiór kazań, zatytułowany „Žēlastības lokā” („W kręgu łaski”). Od 2008 koordynator krajowy WCCM na Łotwie. Prowadzi grupę medytacji chrześcijańskiej w zborze w Rydze: O medytacji w moim życiu i służbie. Z żoną Inese mają syna Davida.

 

 

 

 

 

Świadectwa uczestników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF