Czytanie na dziś: czytaj dalej
Szymon Hiżycki OSB Konferencje

 


Szymon Hiżycki OSB 

Ojciec Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.), opat tyniecki, studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Zamieszczony tu cykl wykładów ukazał się na portalu duchowości benedyktyńskiej „PS-PO”

Rodzaje modlitwy: obsecrationes i orationes

 

Rozmowa IX - Odcinek 4.

Idąc śladem Kasjana ojciec Szymon Hiżycki podaje interpretację fragmentu Pierwszego Listu do Tymoteusza: Zalecam, aby były odprawiane prośby, modlitwy, wspólne błagania i dziękczynienia (por. 1 Tm 2,1a). Tyniecki opat podkreśla, że za tymi określeniami kryje się bogate słownictwo starożytnego świata chrześcijańskiego; czytelnik Kasjana dziedziczy swego rodzaju słownik pojęć o szczególnym znaczeniu dla życia duchowego. W tym odcinku Kasjan rozważa pierwsze dwa – „prośby” (obsecrationes) i „modlitwy” (orationes). 
Print Friendly and PDF