Czytanie na dziś: czytaj dalej
Spotkania i Rekolekcje Konferencje

Ojciec John bardzo zachęcał, by nie szczędzić wysiłku w przekazywaniu medytacji innym – by uczyć jak medytować po chrześcijańsku - i dzielić się jej doświadczeniem. Doskonale rozumiał, że najważniejszy jest osobisty przekaz, i że każdy z nas medytuje tylko dlatego, że dar ten został mu w którymś momencie życia przez kogoś, w sposób osobisty, przekazany. Jak każdy dar Ducha, także i ten wymaga, by się nim podzielić dalej.

Wielkopostne rekolekcje medytacyjne 2017

 

"W drodze za Jezusem. Co z emocjami?"
 
Prowadzenie: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
Termin: 10-12 marca 2017 
Miejsce: Zamek w Dzięgielowie k. Cieszyna
 
 
Sola Scriptura, solus Christus (tylko Pismo, tylko Chrystus) wybrzmiewają mi w sercu, nie tylko dlatego, że są reformacyjnym wołaniem Marcina Lutra. Jedyna pewna spuścizna – Biblia, jak pisał podczas wojny mój dziadek, jest miejscem dla mnie bezpiecznym, po którym Chrystus przechadza się od Księgi Genesis po Apokalipsę. Wędruję i ja za Chrystusem.

W programie: 
kilka sesji medytacyjnych dziennie, studium biblijne, spacer po okolicy, niedzielne nabożeństwo ekumeniczne.
 
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą Biblii. 
W czasie całego pobytu zachowujemy milczenie.
 

Aleksandra Błahut-Kowalczyk, teolog luterański i diakon w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP; zaangażowana w Krajowym Komitecie Światowej Fedreacji Luterańskiej. Autorka książkowych rozważań biblijnych, zajmuje się działalnością publicystyczną (m.in. Kwartalnik nr 29), duszpasterską i biblijną wśród kobiet. Żona duchownego, matka dwojga dorosłych dzieci; ma trzech wnuków. Mieszka w Cieszynie. 


Rekolekcje są wyrazem włączenia się WCCM w Polsce w obchody 500-lecia Reformacji.

 
Miejsce: Zamek w Dzięgielowie k. Cieszyna

 

Formularz zgłoszeniowy 

 
 
 

 
 
 
Print Friendly and PDF