Czytanie na dziś: czytaj dalej
Konferencja Medytacja w twojej szkole Konferencje

szkola

"Nowa rozszerzona koncepcja edukacji powinna umożliwić każdej jednostce odkrywanie, pobudzanie i wzmocnienie jej potencjału twórczego, a więc ujawnić skarb ukryty w każdym z nas. Zakłada to odejście od wizji wyłącznie instrumentalnej edukacji, postrzeganej jako koniecznej drogi do osiągnięcia określonych rezultatów (umiejętności, nabycie różnych zdolności, cele o charakterze ekonomicznym) i traktowanie jej funkcji w sposób integralny: spełnienie jednostki, która uczy się, aby być."

Raport UNESCO (tzw. raport Delors’a z 1996 r.), rozdz. "Edukacja: jest w niej ukryty skarb”

Owoce medytacji dla dzieci

 

 

Święty Paweł przedstawił owoce modlitwy w swym Liście do Galatów (5,22): "Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie".

 

Medytacja chrześcijańska jest podróżą wiary i im wcześniej człowiek wyruszy w tę podróż, tym głębszy będzie jej efekt. Nie ma ona klarownych map drogowych, ani gwarancji w momencie rozpoczęcia, jednak ludzie, którzy medytują dłuższy czas zapewniają, że wynikiem regularnych okresów medytacji są pozytywne efekty w życiu. Coś wewnątrz nich zmienia się na lepsze. Zmieniają się w sposób trwały, a nie tylko doświadczają okazjonalnie wyższych lub innych stanów świadomości. Podsumowując, oto zmiany, których można oczekiwać w wyniku medytacji chrześcijańskiej:

 

- medytacja prowadzi do zwiększonej samowiedzy i samoakceptacji,

- medytacja zwiększa nasze pragnienie do budowania wspólnoty z innymi.,

- medytacja pogłębia naszą osobistą relację z Bogiem.,

- medytacja redukuje stres i zwiększa poczucie dobrostanu psychicznego i harmonii.

 

 

Osobisty dobrostan psychiczny i harmonia

 

Badania wykazały, że pomimo współczesnych udogodnień i technologii, ludzie są obecnie bardziej obciążeni stresem, niż kiedykolwiek przedtem. To samo odnosi się również do dzieci i młodzieży. Zjawisko depresji wśród dzieci i nastolatków zatacza coraz szersze kręgi. Dzieci odczuwają na własnej skórze olbrzymie ciśnienie ze strony społecznych oczekiwań wobec nich, przerastające je oczekiwanie zaangażowania i nadmierną ilość zajęć. Co więcej, dzieci i nastolatki "zarażają się" od zestresowanego społeczeństwa, w którym żyją ich rodziny. W kilku opracowaniach medycznych lekarze wykazali, że regularna medytacja może pomóc dzieciom i dorosłym zrelaksować się, a przez co obniżyć poziom stresu. Poniżej wymieniono niektóre z przeprowadzonych badań odnoszących się do medytacji jako takiej:

 

 

- Medytacja obniża w organizmie  poziom kortizolu - hormonu stresu (American Journal of Psychiatry, 1992, Tom 149:557-559)

 

 

- Medytacja pomaga obniżyć objawy niepewności i depresji (American Journal of Psychiatry, 1998 Tom 155:536-542) dr Harold Koenig, dyrektor Centrum Studiów nad Religią/Duchowością i Zdrowiem Uniwersytetu Duke mówi, że medytacja "podnosi morale; obniża niepokój, poczucie samotności i braku zadowolenia z życia i rozwija umiejętność radzenia sobie w życiu zarówno u mężczyzn, kobiet, starszych, młodszych, zdrowych czy chorych" (Modern Healthcare, 31 marca 2003).

 

 

- Medytacja pomaga obniżyć nadużywanie substancji psychoaktywnych (Southern Medical Journal, 1980 tom 73:723-727)

 

- Medytacja obniża ciśnienie krwi. Regularna medytacja wpływa na obniżenie ciśnienia krwi i wyrównanie rytmu serca. Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Duke University Medical Centre w umyśle medytującego zachodzą zmiany fizjologiczne. Podwzgórze uwalnia składniki chemiczne, które obniżają ciśnienie krwi, obniżają napięcie mięśniowe, spowalniają rytm serca i zwiększają pojemność płuc do absorbowania tlenu (Modern Healthcare, 31 marca 2003).

 

- Medytacja prowadzi do wzmocnienia systemu odpornościowego. Według badań klinicznych medytacja okazała się przyspieszać fizyczne gojenie się ran po operacjach chirurgicznych. Wzmacnia ona również system odpornościowy przez podniesienie poziomu interleukiny-6, proteiny systemu odpornościowego biorącego udział w zwalczaniu szerokiego spektrum chorób związanych z wiekiem (International Journal od Psychiatry and Medicine, 1997 tom 27:233-250).

 

- Medytacja pomaga ludziom być uważnym i wzmacnia umiejętność koncentracji.  W tym aspekcie szczególna efektywność medytacji przejawia się w pomocy dzieciom z zaburzeniami uczenia i ADHD. Takie obserwacje poczyniono w prywatnej szkole Chelsea School w Silver Spring w stanie Maryland. Po dwukrotnej medytacji dziennie, uczniowie klas 5-12 mieli większą zdolność uwagi i przyswajania wiedzy. Podobne rezultaty zostały uzyskane w niedawno przeprowadzonych badaniach nad medytacją w dwóch szkołach podstawowych w Anglii. Po medytacji badane dzieci wykazywały wzrost zdolności do koncentracji i słuchania, większą samodyscyplinę dotyczącą ruchu fizycznego (pozostawania w bezruchu) i wybuchów emocjonalnych oraz wzrost zdolności do radzenia sobie z rozproszeniami. (Pastoral Care, 2001).

 

 

Samowiedza i akceptacja

 

 

W trakcie medytacji poznajemy lepiej siebie. Uczymy się prawdy o nas samych, zarówno tej dobrej jak i tej złej. Jak zauważył św. Bernard ten rezultat medytacji jest taki, jaki być powinien "Wspinaczka do Boga to wejście w głąb siebie". John Main podziela jego pogląd: "Tajemnica, do której prowadzi nas medytacja, jest tajemnicą osobistą, tajemnicą naszej własnej osobowości, która znajduje swoją pełnię w osobie Chrystusa." "W medytacji odkrywamy zarówno to, kim jesteśmy, jak i to, dlaczego jesteśmy". Badając dzieci okazało się, że, pojawia się związek pomiędzy medytacją a samowiedzą. Polly McLean w prowadzonej przez siebie medytacji w dwóch szkołach podstawowych w Anglii odkryła, że regularna medytacja podnosi u większości dzieci samoświadomość (Pastoral Care, 2001). Niezależne badania przeprowadzone w 2004 r. w Talibah School House w Detroit wykazały, że medytowanie dwa razy dziennie pomogło dzieciom stworzyć szczęśliwszy obraz samych siebie (Business Week, 29 marca 2004:111). Po medytacji australijscy uczniowie szkół podstawowych biorący udział w programie WCCM "Like a Child" (Jak dziecko) stale informowały, że czują się spokojne i szczęśliwe. Dodatkowe badania wykazały, że medytacja pomaga ludziom czuć się uzdrowionymi, zintegrowanymi i mieć poczucie bycia całością, a także bardziej w harmonii z samymi sobą i z Bogiem.

 

W jaki sposób odbywa się taki proces rozwijania szczęśliwszego obrazu siebie?

 

Medytacja czyni nas bardziej świadomymi tego, że Bóg jest w nas, a nie tylko na zewnątrz nas. W medytacji doświadczamy prawdziwości słów, które usłyszeliśmy w Piśmie Świętym. Każdy z nas został stworzony na podobieństwo Boga (Rdz 1,27), "Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?"  (2 Kor 13,5) "Ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest" (1 Kor 6,19).

 

Poprzez medytację doświadczamy miłości Boga do nas i poczucia, że nasze życie zyskuje znaczenie, nie z powodu naszych osiągnięć czy sukcesów życiowych, ale po prostu dlatego, że jesteśmy. Stopniowo, medytacja uczy nas akceptować samych siebie w zdrowy sposób. Nie stajemy się przeświadczeni o własnej ważności, egoistyczni lub samolubni. Uświadamiamy sobie natomiast, że "Bóg nie jest odbiciem naszej świadomości, ale to my jesteśmy jego odbiciem, jego obrazem, przez złączenie z Jezusem, jego Synem, naszym Bratem"  (John Main). Nawet dzieci mogą doświadczyć tego połączenia z Bogiem i wynikającego z niego poczucia samoakceptacji. Jak wyjaśnia wychowawca Joy Duckett Cain: "To połączenie zwiększa pewność siebie, daje poczucie bezpieczeństwa, dobrostanu psychicznego i zaszczepia wiarę w dobroć innych. Przede wszystkim jednak dzięki temu połączeniu i wiedzy o tym, że nie są same, dzieci będą lepiej w stanie znieść rozczarowania i ciosy, które z pewnością napotkają na swojej drodze." (Essence, grudzień 1971)

 

Co więcej, samoakceptacja, która ma swój początek w osobistej relacji z Bogiem, prowadzi do pełni życia i większej radości życia. Jak powiedział Jezus "Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości" (J 10,10).

 

Doświadczenie wspólnoty

 

 

Jednym z ważnych wglądów Johna Maina była jego wiara, że medytacja zawsze prowadzi do wspólnoty. Medytacja chrześcijańska zbliża nas do innych, a nie izoluje. Jest paradoksem w medytacji z dziećmi, że chociaż klasa jest w bezruchu i ciszy, to owocem tego "grupowego" milczenia jest budowanie wspólnoty. Paradoks pozostawania w bezruchu i w ciszy polega na tym, że dzieci uczą sie postrzegać innych. Im więcej dzieci medytują, tym bardziej zdają sobie sprawę ze swojej współzależności i wspólnotowości. Dzieci zaczynają odczuwać wspólne poczucie człowieczeństwa, jako stworzonych przez jednego Boga. Dzieci mogą zwiększać swoją zdolność wybaczania innym i wyciągania dłoni w celu szczerej komunikacji.

 

 

Uwaga końcowa

 

 

Wytrwanie w tej formie modlitwy, pozwala na ujawnienie się wielu pozytywnych efektów. Istotne jest podkreślenie, że owoce medytacji przychodzą w chwili wybranej przez Boga, a nie przez nas. Pozytywne efekty medytacji są trwającym przez całe życie procesem transformacji. Ponieważ proces medytacji jest tak długi i może czasem wydawać się bezproduktywny, ważne jest by pamiętać o chrześcijańskiej tradycji kontemplacji, która potwierdza, że wierność temu procesowi niesie z sobą duchową przemianę. Zarówno medytacja jak i jej owoce są rezultatami daru Boga dla nas i wyrazem Jego miłości, a nie tylko efektem naszego wysiłku.

 

 

 

cytat: Medytacja chrześcijańska w szkołach

 

 

fot.wccm.org

 

Print Friendly and PDF