Czytanie na dziś: czytaj dalej
Roczniki Konferencje

Pismo WCCM w edycji polskiej.

Rocznik 2008


Nr 5, grudzień 2008

 

The Heart of Creation, John Main OSB

1. Dawanie i otrzymywanie, Gerry Pierse C.SS.R., s.3

2. Cena dobrych interesów, Peter Ng, s.5

3. O Meditatio 2008. Dla tych co być nie mogli, Joanna Dworok, s.8

4. Meditatio 2008. Praktykując obecność, Sławomir Cabajewski, s.10

5. Świętowanie codzienności, Michał Druś, s.12

6. Impresje, Wojciech Karczmarzyk, s.13

7. Co to znaczy być oblatem benedyktyńskim?, Stefan Reynolds, s.15

8. Spotkanie z własnym ciałem, Kasia Serafinowska–Gabryel, s.17

9. Co to jest prawda?, Małgorzata Zawadka, s.18

10. Zen w kazaniu 52, Roshi Maria Moneta Malewska, s.20

11. Na wspólnej Drodze, Roshi Maria Moneta Malewska, s.23

 


Nr 4, wrzesień 2008

 

1. Mnisi w świecie. Współczesna tradycja oblacji benedyktyńskiej, Laurence Freeman OSB, s.1

2. Polecamy: „Jan Paweł II - Encyklopedia dialogu i ekumenizmu”, s.3

3. Przez medytację do zaślubin, Grzegorz Płonka, s.4

4. Mnisi w świecie Współczesna tradycja oblacji benedyktyńskiej dzisiaj, s.10

5. „... i napełnione jest wesele gośćmi.”, Wojciech Karczmarzyk, s.14

6. Refleksje ze spotkania na Seminarium Johna Maina, Paulina Leśniak, s.19

7. „Aby byli jedno...”, Andrzej Ziółkowski, s.20

8. Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej, Opracowanie i tłumaczenie Piotr Ducher, s.22
Print Friendly and PDF