Czytanie na dziś: czytaj dalej
John Main OSB Konferencje

JOHN MAIN OSB

 

Ojciec John Main OSB urodził się w 1926 r. Jego rodzice byli Irlandczykami. Studiował prawo w Dublinie, pod koniec wojny służył w armii, był dziennikarzem, pracował w Brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych na Malajach. Tam poznał hinduskiego mnicha, który nauczył go praktyki medytacji. Mając 33 lata wstąpił do benedyktynów w Londynie. Teologię studiował w Rzymie podczas II Soboru Watykańskiego. Śluby monastyczne złożył i przyjął święcenia kapłańskie w 1963 r. W tradycji Ojców Pustyni odkrył praktykę medytacji, przekazaną Zachodowi przez Jana Kasjana. Praktyka ta podobna była do tej, jakiej nauczył się na Malajach. Nazwał ją Medytacją Chrześcijańską. W 1977 założył klasztor benedyktyński w Montrealu, który zainspirował jeden z ruchów odnowy kontemplacyjnej w Kościele. Ojciec John Main zmarł w Montrealu w 1982 r.

Ostatnia nauka ojca Maina

 

Ostatnie miesiące ojca Johna Maina odzwierciedlały kształt jego całego życia. W tym czasie kontynuował posługę, nauczał i inspirował z całą mocą swego hojnego oddania. Nawet gdy mówienie stało się dla niego trudnością, uczył poprzez ciszę i duchową siłę swej obecności, siłę, która wzrastała. Ten żywy przykład witalności i szczodrości charakteryzujący zwłaszcza jego ostatni etap życia jest dobrym wprowadzeniem do nauki o śmierci, nauki, która była jego ostatnim publicznym wystąpieniem. [...]

Laurence Freeman OSB

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF