Czytanie na dziś: czytaj dalej
John Main OSB Konferencje

JOHN MAIN OSB

 

Ojciec John Main OSB urodził się w 1926 r. Jego rodzice byli Irlandczykami. Studiował prawo w Dublinie, pod koniec wojny służył w armii, był dziennikarzem, pracował w Brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych na Malajach. Tam poznał hinduskiego mnicha, który nauczył go praktyki medytacji. Mając 33 lata wstąpił do benedyktynów w Londynie. Teologię studiował w Rzymie podczas II Soboru Watykańskiego. Śluby monastyczne złożył i przyjął święcenia kapłańskie w 1963 r. W tradycji Ojców Pustyni odkrył praktykę medytacji, przekazaną Zachodowi przez Jana Kasjana. Praktyka ta podobna była do tej, jakiej nauczył się na Malajach. Nazwał ją Medytacją Chrześcijańską. W 1977 założył klasztor benedyktyński w Montrealu, który zainspirował jeden z ruchów odnowy kontemplacyjnej w Kościele. Ojciec John Main zmarł w Montrealu w 1982 r.

12 nauk do medytujących

 

Przedstawione w tym cyklu konferencje pochodzą ze zbioru WCCM nagrań nauk ojca Johna Maina OSB "Dwanaście nauk do medytujących”. (Twelve talks for meditators.  tłum. Bartosz Wincek)

 

Klarowność i mądrość tych nauk z pewnością natchną wiele osób do rozpoczęcia praktyki medytacji. Dla bardziej doświadczonych będą zachętą do kontynuowania medytacyjnej podróży ze świeżością początkującego. Choć jak twierdzi John Main – w medytacji wszyscy jesteśmy początkujący. Ojciec John Main OSB (1926-1982), benedyktyński mnich z Opactwa Ealing w Londynie, odkrył u Ojców Pustyni i w „Obłoku niewiedzy”, średniowiecznym klasyku literatury mistycznej, modlitwę polegającą na powtarzaniu jednego słowa. Nazwał ją Medytacją Chrześcijańską i uczył jej jako dyscypliny duchowej ludzi na wszystkich ścieżkach ich życiowych losów.

 

Nauki te mają na celu pomóc ci w przygotowaniu się do medytacji. Mają pokazać jak osiągnąć stan ciszy, pokoju i koncentracji podczas modlitwy medytacyjnej oraz wskazać kierunek, w jakim należy się udać podczas medytacji - do swojego wnętrza. Niech każda z tych nauk posłuży jako wstęp przed przystąpieniem do medytacji, czy to w twojej grupie medytacyjnej, lub tobie samej/samemu jeżeli medytujesz w pojedynkę. Nie mają jednak one dać ci temat do rozmyślań podczas medytacji. Mają być dla Ciebie zachętą, byś wytrwał i pozostał wierny dyscyplinie medytacji. Gdy zdołasz skupić uwagę na lekturze każdego z rozdziałów, przygotujesz się wtedy do medytacji, która zasadniczo także opiera się na skupieniu. Jednak podczas medytacji nie koncentruj uwagi na ideach czy wyobrażeniach, lecz na słowie mantry oraz na ciszy, do której mantra cię poprowadzi.

 

John Main OSB

Print Friendly and PDF