Czytanie na dziś: czytaj dalej
John Main OSB Konferencje

JOHN MAIN OSB

 

Ojciec John Main OSB urodził się w 1926 r. Jego rodzice byli Irlandczykami. Studiował prawo w Dublinie, pod koniec wojny służył w armii, był dziennikarzem, pracował w Brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych na Malajach. Tam poznał hinduskiego mnicha, który nauczył go praktyki medytacji. Mając 33 lata wstąpił do benedyktynów w Londynie. Teologię studiował w Rzymie podczas II Soboru Watykańskiego. Śluby monastyczne złożył i przyjął święcenia kapłańskie w 1963 r. W tradycji Ojców Pustyni odkrył praktykę medytacji, przekazaną Zachodowi przez Jana Kasjana. Praktyka ta podobna była do tej, jakiej nauczył się na Malajach. Nazwał ją Medytacją Chrześcijańską. W 1977 założył klasztor benedyktyński w Montrealu, który zainspirował jeden z ruchów odnowy kontemplacyjnej w Kościele. Ojciec John Main zmarł w Montrealu w 1982 r.

Pełnia życia

 

Przedstawione w tym cyklu konferencje pochodzą ze zbioru WCCM nagrań nauk ojca Johna Maina OSB "Pełnia życia". (Fully alive. tłum. Kamila Samulak)

 

 

 

 

 

Żyć pełnią życia wg o. Johna Maina to doświadczać życia w mocy Jezusa, żyć z nim w przymierzu. Jezus zaprasza nas do tej pełni życia, jednak z owym zaproszeniem związane jest wyzwanie: "Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.” (Mt 10,39). Zgodnie z nauką o. Johna Maina medytacja jest rodzajem utracenia swego życia. Bezinteresowna uwaga, którą przywiązujemy do naszej mantry, słowa modlitwy, jest sposobem pełnego otwarcia się naszej świadomości na świadomość Jezusa, a w tym otwarciu wzrastamy w imię miłości Bożej, poza nasze ograniczenia, w całkowitą wolność ducha.

"Ostateczną granicą, do przekroczenia której jesteśmy wezwani, jest granica naszej tożsamości, innymi słowy granica naszych własnych ograniczeń. By stanowić jedność ze wszystkim, by praktykować w granicach naszego jestestwa to, do czego wzywa nas Jezus: Człowiek, by odnaleźć swoje życie, musi najpierw zaprzeć się samego siebie. Każdy z nas musi odnaleźć w swoim własnym doświadczeniu, że pełne widzenie może przyjść tylko wówczas, gdy nasze serce jest skierowane ku Bogu. Każdy z nas jest wezwany do takiego patrzenia. To widzenie w świetle oślepiającej wszechmocnej Bożej miłości."

John Main OSB

Print Friendly and PDF