Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

MA-RA-NA-THA

 

 

 

JBMA-RA-NA-THA 

Zbiór artykułów o. Jana Berezy OSB publikowanych w piśmie Charaktery w latach 2002 - 2006. 

Wydano z okazji rekolekcji Meditatio Kielce 2012. Źródło: Charaktery. 

 

 

 

 

 Spis treści:

„Benedyktyński aśram” (nr 6/2006)
„Chrześcijanie i buddyści w dialogu miłości” (nr 12/2005)
„Maranatha, przyjdź Panie” (nr 12/2004)
„Medytacja to nasza inspiracja” (nr 8/2006)
„Między ciemnością i światłem” (nr 12/2000)
„Bramy niebios są wszędzie” (nr 3/2003)
„Kroczyć drogą, nie wiedząc, dokąd się idzie” (nr 1/2002)
„Święci grzeszni idą do nieba” Bogdana Białek (nr 4/2011).

 

 Czytaj dalej..... 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF