Czytanie na dziś: czytaj dalej
Rekolekcje więźniów Konferencje
Rekolekcje Racibórz 2013

 

Rekolekcje "Odwaga akcepracji" odbyły się z inicjatywy Urszuli Wojciechowskiej-Budzikur - koordynatorki programu medytacji w więzieniu, która zaprosiła o. Wojciecha Nowaka SJ do ich poprowadzenia. Ojca Wojciecha i osadzonych wspierali na miejscu wolontariusze: Zdzisław Majka - prowadzący grupę medytacji w więzieniu w Raciborzu, Krzysztof Słaboszewski z Raciborza oraz Grzegorz Zdrzałek, Maria Maciata, Agnieszka Paruzel, Jolanta Kobylska i Tomasz Szamsza  z  grup WCCM-u z Katowic i Ornontowic oraz autorka programu "Medytacja - szansa na wewnętrzną wolność", mjr Urszula Wojciechowska-Budzikur.

 

Odwaga akceptacji

 

W dniach 17-19 maja 2013 r. w Zakładzie Karnym w Raciborzu odbyły się rekolekcje medytacyjne dla skazanych pt.: „Odwaga akceptacji” w ramach programu „Medytacja- droga samokontroli i wyciszenia ciała i umysłu”.

Rekolekcje, w których wzięło udział 30 osadzonych, poprowadził ks. Wojciech Nowak – jezuita, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, kierownik działu duchowości w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie.

Rekolekcje zyskały uznanie skazanych, którzy w większości zadeklarowali gotowość uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach medytacyjnych z przedstawicielem Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej w Polsce - Zdzisławem Majką.

Tomasz Brzozowski

Wychowawca w Zakładzie Karnym w Raciborzu

 

 

Potrzebne rekolekcje

Rekolekcje medytacyjne „Odwaga akceptacji” były bardzo potrzebne. Pojawili się na nich więźniowie zachęceni przez kapelana więziennego do wzięcia udziału w tym 3 dniowym wydarzeniu religijnym. Trzy dni po rekolekcjach mieliśmy nasze regularne spotkanie grupy medytacyjnej. Przyszło dużo nowych osób, które po raz pierwszy zobaczyłem na rekolekcjach, co świadczy o oddźwięku jaki swoimi naukami wywołał o. Wojciech Nowak SJ. Poprosiłem więźniów o refleksje i pytania na temat spotkania z o. Wojciechem i na tematy dotyczące medytacji. Ich odpowiedzi potwierdziły bardzo dobry odbiór i wielkie zainteresowanie tematem.

Wśród więźniów uczestników rekolekcji największą grupę stanowili katolicy, ale było też kilku protestantów. Osobiście urzeka mnie ekumeniczna siła medytacji. Doświadczenie pokazuje, że w praktyce istnieje dystans między wyznawcami poszczególnych denominacji chrześcijańskich i wzajemny stosunek jest raczej obojętny. W kręgu medytacji różnice się zacierają, gdyż w medytacji nie ma teologii, która różni. Jest budowanie własnej i bezpośredniej relacji z Bogiem i osobiste Jego doświadczanie. Jest praca nad sobą, a nie nad kimś innym. Tak też jest w naszym więzieniu.

Ojciec Wojciech jest jezuitą i praktykiem Modlitwy Jezusowej. Modlitwa Jezusowa jakiej naucza jest formą medytacji chrześcijańskiej, w której chrześcijańską mantrą jest imie „Jezus”. Ojcowie jezuici zaczynają ją zwyczajowo od modlitwy „Zdrowaś Mario”. Kiedy o. Wojciech zaproponował ten właśnie sposób przebiegu medytacji pojawiły się kontrowersje wśród protestantów, gdyż oni nie mają do Maryi takiego nabożeństwa, jak katolicy czy prawosławni. Ojciec Wojciech szybko zorientował się w specyfice grupy i następne sesje medytacyjne były na wskroś ekumeniczne.  Było to dla mnie bardzo konkretne odkrycie zalety budowania ekumenicznych więzi poprzez formę medytacji tak, jak jej nauczał o. John Main OSB i uczy dzisiaj WCCM.

W rekolekcjach udział wzieli także przedstawiciele grup medytacyjnych WCCM z Katowic i Gliwic. 

 

Zdzisław Majka

Zdzisław jest informatykiem. Mieszka i pracuje w Gliwicach. Jest wolontariuszem WCCM i regularnie odwiedza grupę medytujących więźniów w Raciborzu. Patrz też Kwartalnik Nr 18.

 

 

Artykuł w Gościu niedzielnym

 

 

 

 

Plakat rekolekcji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF