Czytanie na dziś: czytaj dalej
Jan Bereza OSB Konferencje

 

Jan M. Bereza (1955-2011) benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Studiował filozofię europejską i indyjską na ATK i teologię na PWT. Był członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi i z Benedyktyńską Komisją do Dialogu Międzyreligijnego na Płaszczyźnie Monastycznej.  W klasztorze stworzył ośrodek medytacji i dialogu międzyreligijnego. Był też związany z WCCM, którą zaprosił do Polski. Jego staraniem wyszły w Polsce w latach 90. tłumaczenia o.o. J. Maina i L. Freemana. Wprowadził za o. Mainem do języka polskiego pojęcie mantry chrześcijańskiej. Gościł o. Freemana w 1999 r, w roku 2006 był organizatorem pierwszego Meditatio w Poznaniu. Praktyki, które proponował były głęboko zakorzenione w monastycznej tradycji chrześcijańskiej, a także otwarte na duchowe doświadczenia innych tradycji.

Medytować to być

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli dusza chce dojść do zjednoczenia z Bogiem, musi pozostawić w mrokach zmysł

wyobraźni.  

Św. Jan od Krzyża   

 

Medytacja

nie jest wyobrażaniem

sobie czegoś,

medytacja nie jest myśleniem

o czymś.

 

Medytacja jest sprawą bycia.

Medytować to być,

Być z Ojcem,

być z Jego Synem,

Być z Duchem Świętym.

 

Medytować to pozwolić,

aby obecność Boga w nas,

tajemnicza i cicha,

nadała sens,

nadała kształt,

nadała cel

wszystkiemu, co robimy

wszystkiemu, czym jesteśmy.

 

 

 

 

Cytat: Św. Jan od Krzyża, Cytat Droga na Górę Karmel II,12,3

 

Print Friendly and PDF